„K projektu, který připomínal celý den nutnost, potřebu a krásu čtení, se připojili i další partneři,“ zaznělo na facebookových stránkách kutnohorské knihovny, kde mohli čtenáři sledovat průběh celé akce. Připojily se Základní školy Kremnická, Kamenná stezka, T. G. Masaryka a Malín, dále pak mateřská škola Sedmikráska (17. listopadu) a malínská mateřská škola a Gymnázium Jiřího Ortena.

V Městské knihovně Kutná Hora se četlo z knihy Karla Poláčka „Bylo nás pět“ nepřetržitě v rámci otevírací doby, tedy od půl deváté do osmnácti hodin. Po patnácti minutách se tak vystřídalo 39 čtenářů (2 děti se o svojí čtvrthodinku podělily). V dětském oddělení se u knížky vystřídalo šedesát dětí.

Na Gymnáziu Jiřího Ortena četlo asi dvacet učitelů svým třídám, kde sedělo v průměru dvacet pět studentů. Každý četl asi deset minut na začátku třetí vyučovací hodiny. Poté se ještě chvíli debatovalo, proč právě Karel Poláček, o jeho díle, i o maratonu.

Na Základní škole Kamenná stezka se na prvním stupni připojilo 96 účastníků. Předčítala i paní učitelka v přípravné třídě. Místo Poláčka ovšem sáhla k příběhu o zvířátkách, o kterém si poté povídali.

Třetí vyučovací hodinu se připojili k maratonu i žáci na Základní škole T. G. Masaryka Kutná Hora. Účastnilo se osmnáct tříd, kde předčítali učitelé a třináct žáků devátých tříd celkem 347 posluchačům.

Na Základní škole Kremnická se celkem zúčastnilo 274 dětí ve dvanácti třídách, kde se předčítalo plných pětačtyřicet minut.