Znak navazuje na historickou pečeť obce Kobylnice s obrazem sv. Jana Nepomuckého s jeho typickými atributy, kterými jsou krucifix, palmová ratolest a svatozář s pěti hvězdami. Symbolice pečetního obrazu přitom lze rozumět jako zobrazení patrona obce, který je v obci přítomen také v podobě sochy, jež se nyní řadí mezi kulturní památky.

„Znak obce Kobylnice tedy reflektuje existenci popsaného historického, předheraldického znamení obce, a to v jednoduché heraldické formě pětice šestihrotých hvězd, jež jsou typickým prvkem světcovy svatozáře a jeho heraldicky ustáleným vyjádřením,“ uvedl heraldik, vexilolog a autor znaku Jan Tejkal.

Kromě heraldické reflexe historického pečetního znamení znak obce Kobylnice obsahuje také další znakové figury s následujícími významy, které popsal Jan Tejkal:

close Znak obce Kobylnice podle grafického návrhu heraldika a vexilologa Jana Tejkala. info Zdroj: se svolením Jana Tejkala zoom_in Znak obce Kobylnice podle grafického návrhu heraldika a vexilologa Jana Tejkala. ● Obecná figura dvojice koňů, respektive kobyl vynikajících z bočních krajů znakového štítu představuje takzvané mluvící znamení vyjadřující název obce, který je dle toponomastické literatury (Antonín Profous: Místní jména v Čechách, Díl II., 1949) odvozen z prvotního tvaru „Kobylníci“ a ves Kobylnice je tedy vsí kobylníků, tedy pastevců či strážců kobyl.

V Zavadilově publikaci „Kutnohorsko“ z roku 1912 se původ jména popisuje obdobně: „…prastará slovanská osada Kobylnice – jindy Kobylníky zvaná. Byla založena poblíž hvozdu královského na polích, kde pod širým nebem chováno hojnost koní – kobyl – a proto obdržela jméno to na věčnou paměť.“ Počet dvou kobyl přitom korespoduje se skutečností, že „…Kobylnice rozděleny jsou na dvě části, a to na Velké Kobylnice blíž řeky a na Malé Kobylnice, osady asi 8 minut vzdálené od Velkých Kobylnic.“

● Heroldská figura paty štítu představuje schematizované, heraldicky stručné znázornění mostu a tím tedy odkaz na památkově chráněný silniční most ze 2. poloviny 19. století – významný krajinotvorný prvek, který se nachází na hranici katastrálních území Habrkovice a Kobylnice nad Doubravou a spojuje břehy řeky Doubravy, jejíž jméno se objevuje v názvu katastrálního území obce Kobylnice a na jejímž pravém břehu se obec rozkládá.