„V Kutné Hoře je v současné době evidováno 1909 psů. Samozřejmě tu máme i psy nezaregistrované, nebo zaregistrované v jiné obci. V případě zjištění takových psů přichází na řadu předvolání držitelů psů a následují kroky k zaregistrování a doměření poplatku,“ uvedla vedoucí oddělení daní a poplatků z Městského úřadu Kutná Hora Alena Malichová s tím, že držitele psa městský úřad zjišťuje vyhledávací činností ve spolupráci s městskou policií nebo kontrolou osoby, která psa venčí.

Zdůraznila také, že lidé mají při pořízení psa takzvanou ohlašovací povinnost danou zákonem. „Ten kdo psa nepřihlásil do evidence, může být za neplnění povinností vyplývajících z obecně závazné vyhlášky pokutován. Taktéž mu bude doměřen poplatek za období, kdy měl psa v držení a poplatek nehradil,“ doplnila Malichová. Vše je ale prý o lidech a jejich „poctivosti“, na všechny neregistrované psy se přijít nelze.

Letos je termín splatnosti nově stanoven do středy 30. září, čímž dojde ke sjednocení splatnosti s místním poplatkem za komunální odpad. Není to však jediná novinka týkající se poplatků. Městský úřad už totiž letos občanům nebude zasílat pro jejich úhradu klasické složenky, jak byli doposud zvyklí. Zároveň už není povinností úřadu dlužníka písemně upomínat. Lidé by tak neměli nechávat placení na poslední chvíli, za nezaplacení poplatku včas totiž hrozí sankce.

Sazba poplatku za psy za kalendářní rok v Kutné Hoře:
a) 300,- Kč za 1. psa a 700,- Kč za druhého a každého dalšího psa v rodinných domech,
b) 700,- Kč za 1. psa a 1.200,- Kč za druhého a každého dalšího psa v ostatních typech staveb,
c) 150,- Kč za 1. psa a 400,- Kč za druhého a každého dalšího psa ve všech typech staveb v městských částech Kaňk, Malín,
d) 100,- Kč za 1. psa a 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa v městských částech Neškaredice, Perštejnec, Poličany,
e) 300,- Kč za 1. psa a 700,- Kč za druhého a každého dalšího psa u poplatníka, který je přihlášen na adrese sídla úřadu.

Nově jsou od poplatků za psy osvobozeni držitelé průkazu ZTP, senioři nad 65 let mají sníženou sazbu:
a) 150,- Kč za 1 psa a 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa v rodinných domech,
b) 200,- Kč za 1 psa a 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa v ostatních typech staveb,
c) 100,- Kč za 1 psa a 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa ve všech typech staveb v městských částech Kaňk, Malín,
d) 100,- Kč za 1. psa a 300,- Kč za druhého a dalšího psa ve všech typech staveb v městských částech Neškaredice, Perštejnec, Poličany,
e) 150,- Kč za 1. psa a 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa u poplatníka, který má zrušený trvalý pobyt a je evidován v informačním systému na adrese sídla úřadu.

„Po splatnosti poplatku zasíláme všem držitelům psů přihlášeným do evidence upozornění na nesplnění poplatkové povinnosti s náhradní lhůtou k plnění. Po skončení kalendářního roku následuje vyměřovací řízení. Zašleme platební výměry a pokud poplatníci neuhradí nedoplatek, následuje exekuční řízení,“ vysvětlila úřednice. Sankce za nesplnění platby v termínu se přitom mohou pořádně prodražit: až na trojnásobek nezplaceného poplatku.

Kutnohořané mají hned několik možností jak poplatky za psy, ale i odpady zaplatit: převodem na účet, osobně v pokladně městského úřadu v Radnické ulici nebo vyplněním složenky na poště. Rovněž mají možnost požádat o „elektronickou složenku, kterou úřad pošle na e-mail. Žádost o ni je ale nutné podat do 14. srpna.

Pejskaři v Čáslavi jsou zodpovědní

V současné době je na území města Čáslavi evidováno 1097 psů. Podle informací z městského úřadu se tady ale občané evidenci svých čtyřnohých miláčků nebrání a oficiální čísla odpovídají skutečnosti.

„Dle našeho názoru tento počet odpovídá skutečnému stavu – kontrolu ohlašovaní povinnosti (přihlášení) provádí městská policie. Poplatek ze psů platí držitel psa, kterým je pro účely poplatku osoba, která je přihlášená k pobytu na území města," uvedla Kateřina Vaňková z odboru financí čáslavského městského úřadu.

Svoji roli v tom může hrát i obecně závazná vyhláška zakazující volný pohyb psů na území města mimo vyhrazené plochy.