Kardiologové Josef Kroupa a Marek Houra implantovali Magdě Nerudové z Týnce nad Labem přístroj, který dokáže zjistit i nepatrné změny v těle pacienta při fyzické námaze ale i v obdobích emocionálního stresu (zátěžové psychologické testy, zkoušky, sledování fotbalového utkání) s okamžitou reakcí na změny srdeční frekvence. Po zhruba týdenním pobytu odchází již Magda Nerudová domů.

„Před operací jsem měla problémy, bývalo mi nevolno. Šestnáctého září jsem měla tak silnou nevolnost, že jsem omdlela přímo v nemocnici,“ popsala své zdravotní nesnáze devětačtyřicetiletá pacientka s tím, že fakt, že dostane jako první ve středních Čechách kardiostimulátor nové generace, se dozvěděla až při samotné operaci. „Když mi jej nabídli, bez váhání jsem přijala,“ dodala.

Po operaci se podle svých slov cítí velmi dobře. „Nemám vůbec žádné problémy, žádné bolesti, žádné komplikace. Operace je lepší než trhání zubů a že vrchní nemám, takže vím, o čem mluvím,“ smála se ještě na lůžku pooperační jednotky intenzívní péče.

„Nastoupila jsem v úterý, ve čtvrtek dopoledne jsem šla na operaci a středu jdu domů. Klobouk dolů před lékaři. Jsou to špičkoví odborníci na svém místě,“ řekla téměř chvějícím se hlasem.

A co si z vlastní operace pamatuje? Všechno. Operace se totiž provádí jen v lokálním umrtvení. „Výhoda je, že jim do toho můžete mluvit. Ale já byla vyděšená, takže jsem do toho nemluvila ani trochu. Když jsem zjistila, že už je hotovo, tak to ze mě všechno spadlo. Najednou člověk zjistí, že to vůbec nic není. Najednou jsem se nestačila divit, že už se zašívá,“ shrnula.

V Kolíně má léčba kardiostimulací dlouhou tradici. Využívá se zde už od roku 1987. Bylo zde provedeno již na čtyři tisíce trvalých kardiostimulací. „Každý rok provedeme 150 až 200 kardiostimulací, letos jich bylo na našem pracovišti provedeno už 125,“ upřesnila primářka interního oddělení Emílie Niedobová.

Kardiostimulátor nové generace je vybavený novým procesorem i senzorem a navíc pacienta 24 hodin denně monitoruje na dálku v domácím prostředí. Data z kardiostimulátoru se odesílají z vysílače (obdoba mobilního telefonu), který se nachází u pacienta doma, do zabezpečeného informačního centra v Berlíně a odtud pak přímo ošetřujícímu lékaři. „Pokud by došlo k výchylkám, dostaneme upozornění, takže si pacienta máme možnost telefonicky zkontaktovat, ihned pozvat na kontrolu, upravit režim stimulátoru či zkrátka zkontrolovat, co se stalo,“ vysvětlil kardiolog Josef Kroupa, pod jehož vedením v současné době kardiostimulační centrum Oblastní nemocnice Kolín pracuje.

Kdo potřebuje kardiostimulátor?
Pacient s trvalou nebo přechodnou pomalou srdeční činností, která vyvolává obtíže v důsledku sníženého množství přečerpávané krve

Nejčastější obtíže při pomalé srdeční činnosti:
Synkopa – náhlá krátkodobá ztráta vědomí spojená s uvolněním svalstva zajišťující vzpřímenou polohu a následnou spontánní úplnou úpravu
Presynkopa – náhlý pocit závratí, nejistoty
Kopaps – celková slabost, pocit na omdlení
Snížená fyzická výkonnost
Zhoršení dechu

Jak funguje kardiostimulátor?
- hlídá srdeční frekvenci (síní i komor) a v případě poklesu vydá elektrický impuls zajišťující stah síní nebo komor, při zátěži pomůže zvýšit srdeční frekvenci dle potřeby pacienta
- pacient si činnost kardiostimulátoru neuvědomuje
- kardiostimulátor neomezuje aktivitu pacienta
- při zástavě srdečního rytmu zachraňuje život
- při nedostatečně nízké srdeční frekvenci odstraňuje obtíže a umožňuje opět kvalitní život

Nová generace kardiostimulátorů Cylos
První implantace tohoto kardiostimulátoru proběhla 7. ledna v Londýně. V České republice byl přístroj poprvé implantován 1. července v Ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích. Časový odstup od první světové a české implantace byl zapříčiněn čekáním na zařazení výkonu do číselníku VZP. Cena kardiostimulátoru Cylos 990 se pohybuje od 59 do 147 tisíc korun v případě dvoudutinového přístroje včetně systému Home Monitoring. Operaci a kardiostimulátor kompletně hradí pojišťovna. „Home monitoring hradíme my,“ dodal Petr Větrovský, zástupce české pobočky firma, jež kardiostimulátor vyvinula. Sám pacient tedy neplatí vůbec nic. „Nemalou roli hraje i ekonomické zajištění provozu kardiologie,“ souhlasí ředitel Oblastní nemocnice Kolín Luděk Rubáš.