Ty OSVČ, které nebyly povinny zpracovávat daňové přiznání, musí podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2006 do úterý. Případný doplatek pojistného na důchodové pojištění pak všechny OSVČ musí zaplatit do osmi dnů od podání Přehledu o příjmech a výdajích.