„Největší ztráty budou nepochybně na jarních plodinách,“ podotkl Otakar Zachař ze Zemědělského obchodního družstva Úmonín. „Škody se ale dotknou i ozimů,“ dodal.

Zkroušený nebyl vedoucí rostlinné výroby v Zemědělské akciové společnosti Bečváry Václav Nedvěd. „Náš podnik má velkou rozlohu, na jedné části naprší a na druhé ne. Myslím si, že většina těch plodin určitou zásobu vody dostala,“ řekl. Určité ztráty se ale očekávat dají. „Nejhůř na tom budou asi obiloviny. Čerpají totiž vláhu z povrchové vrstvy, kde té vláhy bylo nejméně,“ vysvětlil. „Ale nějak černě bych to neviděl,“ dodal.

Stejnou zkušenost mají i rolníci ze zemědělské společnosti PIAS Suchdol. „Úroda určitě poznamenaná bude,“ prohlásil vedoucí rostlinné výroby Milan Vízner.
Oslovení se shodují v tom, že přesné škody způsobené nedávným suchem zatím nelze předvídat. „Do sklizně je stále daleko, nikdo netušíme, co může do té doby přijít,“ uvedl Otakar Zachař.

To ještě před několika týdny byli zemědělci o poznání skeptičtější. „Úroda bude zcela určitě suchem ovlivněna, i když konkrétní škody lze zatím odhadnout jen těžko. Některé porosty jsou poškozené už teď,“ říkal tehdy například ředitel společnosti Agro Podlesí Červené Janovice Antonín Šárovec.