Na koncertu zahrál kutnohorský varhaník Viktor Darebný čtyři skladby. Podle původního programu se spolu s ním měla představit Anna Ester Petříková, která se ovšem kvůli nemoci nemohla koncertu zúčastnit.

Úvodního slova se ujal arciděkan Jan Uhlíř. Vystoupil také František Falta, koordinátor projektu Svatovítské varhany, který svou řeč uvedl slovy: „Vážím si toho, že i když máte svoji vlastní katedrálu, vnímáte potřebu pomoci Svatovítské katedrále, která je také národním symbolem.“

Připomněl také skutečnost, že s myšlenkou na dostavbu katedrály, jejíž stavbu započal už Karel IV., přišel kardinál Duka v roce 2015. „Díky této sbírce má každý český občan možnost na tyto varhany přispět, podobně, jako se kdysi lidé složili na Národní divadlo,“ řekl Falta. Sbírka se pomalu blíží do finále, v současné chvíli je vybráno přes 85 procent potřebné částky. Připomněl také to, že existuje možnost adoptovat si svou vlastní varhanní píšťalu. „My jdeme ještě o krok dál, a tak má každý dárce možnost přispět na konkrétní píšťalu, která v těchto varhanách skutečně bude hrát. Stále mě velmi překvapuje srdečná vřelost, s jakou jednotliví mecenáši adopci přijímají a s jakým nadšením ji předávají dále v podobě dárků pro své blízké.“

Sbírka však oslovila i Čechy žijící mimo území České republiky. „Je překvapující, že se také ozvali čeští krajané, kteří trvale žijí v zahraničí. Ještě více mě překvapuje jejich štědrost. Například manželský pár ze Švýcarska daroval na svatovítské varhany dva miliony korun,“ prozradil Falta.

Před koncertem promluvili také dva starostové, Josef Viktora z Kutné Hory i starosta sousedního Kolína Vít Rakušan. Do projektu Katedrály pomáhají katedrále se totiž spolu s chrámem svaté Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci zapojil také kolínský chrám svatého Bartoloměje.

Na programu je ještě šest koncertů, které se uskuteční ve zmíněných katedrálách. Další koncert se uskuteční v sobotu 29. září v katedrále v Sedlci. Tam se představí Michal Hanuš a Jan Luštinec ve skladbě pro varhany a recitátora Labyrint světa a ráj srdce.