Komplexní rekonstrukci obou mostů si vyžádal špatný technický stav, připomněl Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic. První etapa prací začala loni na jaře; od letošního března se pokračuje druhou etapou.

„Rekonstrukce v ceně přesahující částku 73 milionů korun bez DPH probíhá bez větších problémů podle schváleného harmonogramu,“ připomněl Buček s tím, že větší část plánovaných prací je již hotová.

Zbývá ještě izolace mostovky, osazování prefabrikovaných říms i dilatace – a dodělat ještě bude třeba mimo jiné zábradlí, svodidla a protihlukové stěny. A samozřejmě: zajistit pokládku asfaltových vrstev a následně vytvořit vodorovné dopravní značení.