„Na každém ze tří pracovišť proběhla několikahodinová návštěva, v dalších dnech se pak jednotliví členové skupiny ještě na pracoviště vrátili pro další postřehy a informace, aby mohli radě města předložit ucelený a kompletní materiál,“ uvedla předsedkyně školské komise Dana Vepřková, která je zároveň i členkou kontrolní komise.

Podle ní byl impulsem pro vznik kontrolní skupiny dlouhodobý zájem rodičů, dětí a členů školské komise o úroveň stravování ve školních jídelnách v Kutné Hoře. Vzniku skupiny předcházel dotazník, který byl určen všem strávníkům, tedy žákům základních i středních škol. Ten byl v červnu roku 2019 distribuován v elektronické podobě.

„Celkem se vrátilo vyplněných 1217 odpovědí. Po vyhodnocení dotazníků zjistili členové školské komise, že děti ze základních škol v Kutné Hoře více nežli žáci ze škol středních volají po změnách, které by přispěly k lepšímu a kvalitnějšímu stravování ve školních jídelnách. Na základě těchto podnětů pak rada města v září roku 2019 svým usnesením schválila činnost kontrolní stravovací skupiny,“ popsala důvod vzniku kontrolní komise Dana Vepřková.

Kontrolní komise pak začala se svojí činností v říjnu roku 2019. Ředitelka Školních jídelen Kutná Hora Irena Kloudová ale uvedla, že do té doby zaznamenala jen jednu stížnost, která byla vyhodnocena jako neoprávněná. Zlí jazykové dokonce tvrdí, že skutečným důvodem pro zřízení kontrolní komise byl jen jeden nespokojený rodič, který má ale vazby na příslušných místech.

Jak provedené kontroly dopadly, není dosud známo. „S výsledky jsem nebyla dosud oficiálně seznámena,“ uvedla Irena Kloudová. Podle Dana Vepřkové budou k dispozici, jakmile bude veškerý materiál zpracován a vyhodnocen. „S podrobnými výsledky bude veřejnost seznámena,“ uvedla s tím, že se nejedná o jednorázovou akci, skupina by dál měla ve své činnosti pokračovat, ať už jde o hodnocení kvality podávaného jídla v jídelnách nebo prostředí jídelen a školních kuchyní.