Podle Krausova návrhu měl Martin Starý v době od 20. října 2017 do 3. listopadu 2017 objednat jménem společnosti KH Tebis s.r.o. u advokátní kanceláře Kruták and Partners právní služby v celkové výši 18 tisíc korun. Učinit tak měl v době, kdy byl jednatelem společnosti Tomáš Pilc (Kutnohorská změna).

Ten byl v listopadu 2017 městskou radou z funkce odvolán, letos v březnu se stal jednatelem znovu. „Martin Starý ve věci jednal svévolně a použil prostředky společnosti KH Tebis bez vědomí společnosti i společníka,“ uvedl Pilc. Tomu se nelíbí rovněž kvalita výstupů advokátní kanceláře.

„Není patrné, z jakých podkladů advokátní kancelář vycházela a jestli se vůbec bez vědomí vedení společnosti mohla dostat k úplným podkladům pro vytvoření svých výstupů a zohlednění všech podstatných skutečností,“ argumentuje Pilc.

Právní služby se měly kupříkladu týkat stanoviska k dělení veřejných zakázek na kogenerační jednotky nebo odvolání jednatele KH Tebis.

„Nebylo to jménem společnosti KH Tebis, bylo to pouze objednáno. Týká se to starých věcí a někteří mají potřebu kolem sebe neustále kopat, což je i tenhle případ. Měli bychom se konečně začít soustředit na pořádnou práci pro město,“ reagoval Martin Starý na Krausův podnět pro kontrolní výbor.

On má prý svědomí čisté a naopak navrhl, aby se usnesení rozšířilo na kontrolu veškerých právních úkonů všech zúčastněných osob v rámci městské společnosti od 1. ledna 2017 až do odvolání jednatele 15. listopadu 2017. „Kontrolovat tuto jednu věc vytrženou z kontextu nemá smysl.“ dodal.

Kontrolní výbor tak bude zkoumat nejen objednané právní služby, ale například také jejich relevantnost v souvislosti s odvoláním jednatele. Předseda kontrolního výboru Tomáš Havlíček uvedl, že je za úkoly pro kontrolní výbor rád a jeho členové je zpracují v nejkratším možném termínu. Zastupitelé jim termín stanovili na konec září.