Obvinění proti němu vznesl opoziční zastupitel Karel Koubský ml.na posledním jednání kutnohorských městských zastupitelů. Ten i proto navrhl, aby kontrolní výbor celkem dvě veřejné zakázky prověřil. Koubský ml. mimo jiné uvedl, že za zpracování žádosti o dotaci na první etapu výstavby sportovní haly, které se veřejná zakázka týkala, bylo příslušné firmě zaplaceno dvakrát za tutéž činnost. „Byly vyplaceny dvě platby za zpracování projektu 2016 a 2017. Podle mého názoru tak mohlo ze strany starosty města dojít k překročení jeho pravomocí a smlouva byla uzavřena a peníze vyplaceny v rozporu s právním řádem České republiky," uvedl Koubský ml.

Město se tak jen za zpracování žádosti o dotaci zavázalo uhradit částku 320.000 korun. Navíc prý není z obsahu smlouvy jasné, že by dodavatel odpovídal za výsledek své práce a obě smlouvy jsou uzavřeny bez ohledu na případný úspěch žádosti. To znamená, že dohodnuté částky budou vyplaceny bez ohledu na skutečnost, zda bude dotace přidělena, či nikoliv. Koubský ml, zároveň poukázal na to, že vedení města netransparentně postupovalo nejen v případě sportovní haly, ale i při zadávání dalších zakázek. „Město v mnoha případech ani nekontroluje faktický obsah jednotlivých žádostí. Prostě věří, že žádost je vypracována v souladu s programem a požadavky města. Proto často neprobíhají výběrová řízení spojená se zpracováním žádosti o dotaci," uvedl Koubský ml.

V průběhu plamenné diskuse Koubský ml. několikrát zdůraznil, že tímto postupem rada města nejenže nejedná v souladu s vlastním programovým prohlášením, ale porušuje i základní zásady zákona o zadávání veřejných zakázek, zejména zásadu transparentnosti a zásadu rovného zacházení. Koubským ml. navržený doplňující materiál, aby kontrolní výbor prověřil dvě veřejné zakázky v souvislosti se sportovní halou na Klimešce, nakonec zastupitelé devatenácti hlasy schválili. "Počkám na závěry kontrolního výboru," uvedl k věci starosta Kutné Hory Martin Starý.

Ten v průběhu jednání městských zastupitelů mimo jiné řekl, že neustálé kladení nových podmínek ze strany opozice při schvalování některých bodů, je jen prodlužování a znemožňování jakékoliv realizace investic ve městě. "Zamysleme se, jestli se chceme hádat u jednoho stolu a nebo jestli chceme pro město něco dělat," řekl starosta na jednání.