Již od roku 1998 byly proto hledány cesty, jak zajistit financování nákladných oprav. „Z důvodu značného pokročení hniloby a zhoršení havarijního stavu došlo v roce 2008 k přehodnocení původní staveb〜ní dokumentace Leošem Udatným. Vznikl tak nový projekt,“ uvedl Dušan Šustek, stavební technik Arcibiskupství pražského.

V tomtéž roce se podle Šustka naskytla příležitost využít financování z fondů Evropské unie. „Obě žádosti byly úspěšné a v letošním roce tak začala celková rekonstrukce kostela v Košicích. První fáze, která začala v dubnu, se týká věže, zahrnuje výměnu krovu a střešního pláště, obnovu žaluziových okenic a vnitřních schodišť tak, aby mohly být do budoucna zpřístupněny zvony. Tato etapa skončila v srpnu a její celkový objem 1,45 milionu korun, přičemž dotace činila 1, 1 milionu,“ konstatoval Dušan Šustek.

Jarmark vyvrcholí sejmutím zvonu

Druhá fáze bude zahájena v září. Kostel bude uzavřen a budou prováděny práce zahrnující vybudování odsoušecího kanálu a odvodnění, zajištění statiky zdiva, rekonstrukce střechy lodi kostela, restaurování zvonů, obnovu fasád a interiéru kostela. Dále budou v rámci revitalizace památky umístěny před kostel infopanely a odkazy na nedalekou cyklotrasu. „Tato akce bude prováděna v celkovém předpokládaném objemu 5,8 milionu korun s přiznanou dotací 5,2 milionu korun,“ uzavřel Šustek.

Právě nedělní benefiční jarmark by měl podpořit projekt, pro jehož dofinancování stále chybí přibližně jeden milion korun. Program akce pořádané Agenturou pro zemědělství a venkov Kutná Hora ve spolupráci s Obcí Košice, Místní akční skupinou Lípa pro venkov a Římskokatolickou farností Uhlířské Janovice bude zahájen ve 12 hodin slavnostní bohoslužbou. Ve 13.30 hodin bude následovat slavnostní sejmutí zvonu před jeho opravou, benefiční jarmark a soutěž o košický koláč. Pro děti bude přichystána jízda na koni, střelba z luku, výtvarná dílna a další zajímavosti.

V písemných pramenech se košický kostel připomíná poprvé k roku 1352 jako jeden z farních kostelů kouřimského děkanátu a již roku 1362 je doloženo první jméno tehdejšího faráře. Podle některých architektonických detailů sahají jeho počátky zřejmě až do poloviny 13. století. Jde o pozoruhodnou , v jádře raně gotickou stavbu. Z původního kostela je dochovaná obdélná loď a pravoúhlý presbytář, patrně včetně křížové klenby. Mimořádná je západní věž kostela (pevnostního charakteru), jejíž výstavbu datuje letopočet na pozdně gotickém hrotitém portálu do roku 1563. Jedním z nejvzácnějších prvků kostela jsou starobylé zvony, pocházející pravděpodobně ještě z předchozí zvonice. Podle vyjádření kampanologa Národního památkového ústavu Petra Váchy „se jedná o významnou památku českého zvonařství, která má zásadní význam pro poznání vztahů mezi zvonařskými dílnami ve druhé polovině 15. století.“ Zvony jsou dva, oba z dílny významného kutnohorského zvonaře Ondřeje Ptáčka. První pochází z roku 1492 a druhý zvon je ještě starší, z roku 1475 a kromě podobného latinského nápisu s odlišnou datací je navíc zdoben rostlinnými motivy a nese úryvky svatováclavského chorálu ve staročeštině.
Zdroj: Dušan Šustek, stavební technik Arcibiskupství pražského