Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora nabídla veřejnosti možnost prohlédnout si gruntecký kostel poprvé po ukončení celkové rekonstrukce, která začala v roce 2023 a trvala více jak rok. Slavnostního znovuotevření se zúčastnili biskup královéhradecký Mons. Jan Vokál, zástupce norského partnera, zástupci ministerstva financí, obce Grunta, partnerů obnovy a zástupci realizační firmy.

Náročná rekonstrukce uzavřela pro veřejnost neorománsko – secesní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě u Kutné Hory na více jak rok. Cílem projektu byla záchrana kostela, který je jednou z největších a nejhodnotnější venkovských staveb tohoto typu. Umělecky nejzajímavější a nejcennější z celého kostela je jeho vnitřní nástěnná výmalba, která nemá na českém venkově obdoby.

Hlavním problémem byl havarijní stav památky, kostel byl zásadně staticky narušen. „V rámci obnovy kostela bylo provedeno kompletní statické zajištění základů kostela tryskovou injektáží, kompletní restaurování nástěnných maleb v lodi a presbytáři kostela, restaurování vitráží lodi kostela a restaurování kamenných prvků fasády,“ shrnula Soňa Krejčová z technické správy památek kutnohorské farnosti s tím, že práce na obnově kostela začaly v březnu 2023 a byly ukončeny letos v dubnu.