Pracovat se začne ještě letos. „Letos se rozběhnou připravené práce, které potrvají do konce roku 2022. V případě příznivého průběhu může být hotovo i dříve,“ uvedla k časovému harmonogramu Soňa Telecká z technické správy památek Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora. Kromě restaurování exteriéru i interiéru kostela se lidé mohou těšit na novou expozici, která bude zpřístupněná na takzvané Charvátovské kruchtě, což je prostor, kde jsou umístěné varhany.

U vstupu z Jakubské ulice bude vybudováno zázemí pro průvodce, obnovena ale bude i zahrada pod vyhlídkou u arciděkanství, kde vznikne zahradní lapidárium. „Chtěli bychom tam umístit nějaké sochy a prvky, které se sejmou z kostela,“ vysvětlila Telecká. Velká část prostředků bude použita na podchycení základů na jihovýchodní straně lodi v blízkosti sakristie, zevnitř se budou staticky zajišťovat narušené klenby trojlodí i presbytáře a také obě věže kostela. V souvislosti se zajištěním základů se o slovo přihlásí také archeologové, kteří budou svůj průzkum provádět mezi budovou arciděkanství a kostelem.

V interiéru budou dále restaurovány nástěnné malby za hlavním oltářem a na sloupech, opraveny budou také vitráže, okna i dveře a jejich ostění. Další obnovy se ale dočká také exteriér kostela, kde bude restaurováno kamenné zdivo lodi kostela včetně presbytáře. Kostel v. Jakuba by tak do roku 2022 měl dostát další výrazné proměny.

Zdejší farnosti se výborně podařilo proměnit nabídku nebývale štědrých evropských peněz, které rozděluje ministerstvo pro místní rozvoj. „ V tomto roce slavíme sto let od založení Československa. Myslím, že není lepšího dárku pro naše významné památky, než pořádná finanční injekce, která jim umožní získat opět příjemnou tvář,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.