Obnova kostela sv. Ondřeje v Chlístovicích začala v roce 2022 opravou věže, tesařských konstrukcí a pokládkou nového štípaného šindele. V úterý 18. července byly na kostelní věž vyneseny repasovaná makovice a nově pozlacený kříž. Ještě před tím kříž požehnal kutnohorský arciděkan Vladislav Brokeš a do měděného pouzdra, které bude uchováno v makovici, byly vloženy pamětní listy, kovové mince a fotografie jako připomínka současné doby pro budoucí generace.

Setkání na Sioně pořádané v roce 2021 spolkem Sionský kostelík očima Stanislava Tomáška:

| Video: Youtube

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora při této opravě zajišťuje administrativní a technické práce a využila možnost získat finanční prostředky z veřejných zdrojů. O nezbytné finance, které musí žadatel o dotaci získat z vlastních zdrojů jako spoluúčast, se zasloužil spolek Sionský kostelík z. s., který v roce 2017 založila MUDr. Květa Bačkorová z Přelouče, původem z Chlístovic. Úspěšná zubní lékařka, která se i přes svou velkou pracovní vytíženost rozhodla pustit do nelehkého úkolu sehnat peníze na opravu kostela, si vytkla za cíl také začlenění kostela do běžného života obce a zvýšení všeobecného povědomí o této památce.

close Osazení opraveného kříže a makovice na věž kostela sv. Ondřeje v Chlístovicích, 18.7.2023. info Zdroj: Deník/Jan Šmok zoom_in MUDr. Květa Bačkorová, zakladatelka spolku Sionský kostelík.

Květa Bačkorová se v nemalé míře zasloužila i o veřejnou prezentaci nejen sbírky, ale veškerého dění, které se kolem chlístovického kostela odehrává. Jejím dalším výrazným počinem je výroba nového zvonu pro věž kostela sv. Ondřeje, kterou osobně financuje jako výraz úcty a památky na svého dědečka Josefa Strnada, popraveného za 2. světové války v Drážďanech. Slavnostní vyzdvižení zvonu do opuštěné zvonové stolice opravené věže je plánováno na sobotu 4. listopadu letošního roku.

close Osazení opraveného kříže a makovice na věž kostela sv. Ondřeje v Chlístovicích, 18.7.2023. info Zdroj: Deník/Jan Šmok zoom_in Oprava stála dosud 1 279 977,- Kč. Finanční prostředky ve výši 850 000 Kč získala farnost Bykáň z Havarijního programu Ministerstva kultury. Vlastní podíl ve výši 429 977 Kč pokryla veřejná sbírka na opravu kostela, kterou pořádá spolek Sionský kostelík, z. s. Náklady na získání veřejných prostředků, administraci dotací, vedení stavby a investiční činnost hradí farnost Bykáň. Práce letos pokračují opravou dřevěného bednění a opravou samotné zvonice pro zavěšení nového zvonu včetně krakorců a okenních výplní.