„Bylo provedeno odvlhčení objektu pomocí přizdívek a odvětrávacích kanálů po celém obvodě karneru. Tento způsob odvlhčení zdiva suterénu byl zvolen zejména pro svou šetrnost ke stávajícím historickým konstrukcím. Zbývá dokončit dlažbu chodníčku, fasádu a osvětlení karneru,“ popsal projektant Vít Mlázovský.

Restaurátor Tomáš Král pak začal ke konci uplynulého týdne s rozebíráním kosterní pyramidy, která následně projde rozsáhlou rekonstrukcí. „V současné době začínají práce na obnově další části vnitřní kosterní výzdoby, konkrétně na severozápadní kosterní pyramidě,“ doplnil Vít Mlázovský.

Okolo pyramidy byla postavena prachotěsná stěna s fototapetou a kukátky, která umožňují sledovat práci restaurátora. „Součástí vnitřních přípravných prací byla i demontáž původních dřevěných výkladů kolem pyramidy a nahrazení provizorní bedněnou stěnou s kukátky tak, aby započaté práce co možná nejméně narušili návštěvnický dojem z prohlídky a nabídly drobnou satisfakci,“ uvedl jednatel firmy Lanostav Obnova památek Václav Sýba.

Restaurátoři předpokládají, že rozebrání jedné pyramidy potrvá přibližně čtyři měsíce, ale sami přiznávají, že jde o velkou neznámou a sami čekají, co se stane, až pyramidu rozkryjí. Unikátní kosterní výzdoba bude odvezena do restaurátorské dílny v Kutné Hoře, kde bude ošetřena ve speciálním vápenném roztoku. Poté ji restaurátoři vrátí zpět do původní podoby ze 16. století. Pomáhat jim k tomu bude i 3D scan kosterní výzdoby.

Kosterní pyramidy jsou v kostnici čtyři, jejich obnova bude probíhat bez přerušení návštěvnického provozu. Definitivní rozsah obnovy pyramidy bude určen až po jejím rozebrání v závislosti na míře poškození kosterních exponátů a dřevěné konstrukce. Dřevěné schodiště a rampa pro dopravu demontovaných kosterních pozůstatků do restaurátorské dílny je uzpůsobena tak, aby mohla být jednoduše použita na další kosterní pyramidy.

Další pyramida se však začne rozebírat až ve chvíli dokončení zpětné instalace té předchozí. „V budoucnu ještě kostnici čekají další stavební a restaurátorské práce, kromě zbývajících tří kosterních pyramid ji čeká obnova vnitřních omítek a štukové výzdoby, pokládka štětové dlažby z lomové ruly na chodníčku kolem kostela, oprava dlažby suterénu s nově provětrávanou podlahou a v neposlední řadě řešení statických problémů s nedostatečnou plochou stávajících základů nosných pilířů pomocí rozšiřování a postupného podezdívání,“ popsal budoucí úpravy v kostnici Vít Mlázovský.

Rozsáhlá rekonstrukce kostnice rozdělená do několika etap začala v roce 2014. Restaurování kosterní výzdoby, stejně jako statické zajištění objektu, patří k nejsložitější etapě rekonstrukce. Sedlecká farnost si rekonstrukci kostnice hradí sama bez použití dotačních prostředků. Zatím vyšla na 37 milionů korun.