Vchod by měl zůstat tam, kde se nachází nyní, vycházet ale turisté budou zcela novým prostorem v přední části původního výkopu, kde současně vzniká také bookshop.

Původně byl výkop kolem kostela Všech svatých vykopán kvůli sanaci, díky tomu byl ale objeven i historických vstup do dolní kaple. Architekti se proto společně s projektantem a památkovým dozorem rozhodli tento vstup použít a k původní dolní kapli připojit novou část, kde bude kromě východu z kostnice umístěn prodej suvenýrů, malá expozice a zázemí pro průvodce.

„Náš záměr byl, aby se záležitosti jako je prodej suvenýrů a podobně dostaly pryč ze sakrálního prostoru, který by měl v první řadě sloužit jako místo vzpomínky na zemřelé,“ uvedli architekti Filip Kosek a Jan Říčný. Ti jako základní materiál pro stavbu nového prostoru zvolili takzvanou dusanou hlínu. Její přednosti spočívají nejen v lokální dostupnosti, ale především ve schopnosti přirozené regulace vlhkosti a vytváření zdravého mikroklimatu. „Ve Švýcarsku jsou takhle dělané například sklady na bylinky. Nepotřebují klimatizaci, dusaná hlína to vše zreguluje,“ vysvětlili architekti.