Zástupci měst, která své nemocnice musí financovat z vlastních rozpočtů, proto sepsali společné memorandum, ve kterém popsali aktuální stav ve zdravotnických zařízeních a požádali Středočeský kraj o zaslání stanoviska k němu.

Společný závěr z jednání nevznikl, nicméně krajský radní pro bezpečnost a zdravotnictví Robert Bezděk a náměstek hejtmanky pro oblast financí a evropských fondů Gabriel Kovacs vyjádřili názor, že nepovažují požadavek finanční podpory za reálný.

„Na stanovisko kraje k memorandu teprve čekáme, zatím není nic konečné,“ poznamenal místostarosta Čáslavi Martin Horský (Čáslav pro všechny).

Text memoranda mimo jiné zdůrazňuje, že v roce 2007 došlo privatizací části nemocnic v kraji k zásadní změně v jejich postavení a z tehdejších 22 nemocnic poskytující akutní péči zůstalo v majetku kraje pouze 5. V okresech s dotovanými krajskými nemocnicemi ale nyní žije necelé polovina obyvatel středních Čech.