Předseda krajských zastupitelů za ODS a také kutnohorský zastupitel Tomáš Havlíček zároveň zdůraznil, že představenstvo nemocnice na výzvu krajské rady schválilo koncepci dalšího poskytování zdravotní péče v Kutné Hoře, jenže ředitel kolínské nemocnice Petr Chudomel ji nesměl veřejnosti představit.

„Jako krajský a kutnohorský zastupitel chci, aby bylo s touto koncepcí seznámeno nejen zastupitelstvo města, ale zejména občané, kterých se plánované kroky přímo dotknou. Kraj se zavázal při převzetí nemocnice udržet zdravotní péči. Chápeme, že k její určité restrukturalizaci musí dojít, ale měla by tomu předcházet diskuse, ne zákaz prezentovat tak důležité kroky,“ dodal Tomáš Havlíček.

Od té doby se v regionu spekuluje o snaze odvolat Petra Chudomela z funkce ředitele. „Vedení kolínské nemocnice vykazuje dlouhodobě velmi dobré ekonomické výsledky. Zařízení se těší důvěře pacientů a v řadě odborností má vysoké renomé v celorepublikovém měřítku. Pro odvolání Petra Chudomela nevidíme žádné věcné, manažerské ani odborné důvody,“ zdůraznil krajský zastupitel a poslanec Martin Kupka.

Podle něj přístup kraje už v tuto chvíli vytváří zbytečné napětí v důležitém krajském zdravotnickém zařízení a s ohledem na mimořádně náročné podmínky v oblasti personálního zajištění nepřetržitého provozu může ohrozit zdravotní péči. Krajský radní Robert Bezděk ale opakovaně ujistil, že Středočeský kraj považuje město Kutnou Horu za svého partnera a respektuje uzavřené smlouvy.