Krajský soud návrh na neplatnost hlasování a na neplatnost volby kandidátů do zastupitelstva obce, kterou podala volební strana „Naše obec – náš domov“ prostřednictvím zmocněnce Pavla Kárníka, zamítl. Proti usnesení není přípustná kasační stížnost. Řečeno lidovým jazykem: proti usnesení soudu se nelze odvolat.

Volební strana Naše obec – náš domov neboli navrhovatelka se domnívala, že došlo k pochybení okrskové volební komise, a to ve třech ohledech. Mimo jiné i v tom, že volební komise navštívila obyvatele obce s přenosnou schránkou, žádala je o volební hlas a to i přesto, že tito obyvatelé nepožádali starostu obce ani komisi o možnost hlasovat tímto způsobem.

Nízká intenzita vady

„Navrhovatelka nepředložila žádné listiny ani nenavrhla provedení důkazů k prokázání svého tvrzení, že komise navštívila s přenosnou hlasovací schránkou i voliče, kteří jednotlivě o tento způsob hlasování výslovně nepožádali. Porušení o volbách tak nebylo prokázáno,“ stojí v odůvodnění soudu.

I kdyby soud pochybení porušení zákona připustil a vyšel jen z tvrzení navrhovatelky, nízká intenzita této vady by podle soudu nemohla hrubě ovlivnit výsledky voleb a nejedná se o vadu volebního procesu.

V případě Chlístovic a Kutné Hory musí soud podle zákonné dvacetidenní lhůty rozhodnout do 8. listopadu.