Přípravy na jeho fiktivní návštěvu, která je tradičně hlavní osou scénáře akce, však probíhají již nyní. Celou organizaci zajišťuje nově založený zapsaný spolek Stříbrná Kutná Hora, který však pokračuje ve šlépějích, práci a poslání spolku původního. "V uplynulých třech letech se Stříbření z různých důvodů neuskutečnilo. Jedním z důvodů byla například pandemie covid, proběhla také změna pořadatele, následně se pořadatelství vrátilo zpět do Kutné Hory," říká předsedkyně zapsaného spolku Stříbrná Kutná Hora Edita Dvorská.

V letošním roce se díky scénáři, který každoročně připravuje PhDr. Světlana Hrabánková, historička českých středověkých dějin, návštěvníci přenesou do roku 1403. Podrobnosti z připravovaného programu, novinky pro letošní rok a další informace budou sdíleny postupně. Již nyní je ale jasné, že se návštěvníci mohou těšit na rytířská klání, turnaj na koních, středověké tance lidové i dvorské, hudbu, ukázky řemesel i dobové tržiště, lukostřelbu, večerní dvorskou slavnost, Stříbrnou nedělní mši a několik průvodů v historickém centru města.

Zdroj: Deník/Irena Blahníková

K nejoblíbenějším momentům Královského stříbření patří večerní program.

"Ačkoli je situace v poslední době složitá, ovlivněná dozvuky pandemie a dalšími událostmi, rozhodli jsme se za akci bojovat a věnovat veškeré úsilí tomu, aby mohla být tradice konání obnovena. V letošním roce se tak uskuteční její 29. ročník," podělila se o dobré zprávy Dvorská.

Na příchozí bude čekat akce v podobě, jakou pamatují z předchozích ročníků. Po devíti letech se navíc program vrací do původního prostoru, zrekonstruovaného parku pod Vlašským dvorem. "Situace se za uplynulé tři roky poměrně změnila a musíme vycházet z realistických odhadů příjmů, podle nich plánujeme náklady na zajištění programu. Ten bude připraven tak, jak si ho návštěvníci pamatují, ale pracujeme také na nějakých novinkách," slibuje předsedkyně spolku.

"Stěžejní je ale v tuto chvíli komunikace s partnery. Záštitu nad akcí převzala hejtmanka Středočeského kraje, který akci podporuje také finančně. Mediálním partnerem se i v letošním roce stala FTV Prima a hlavním partnerem s finanční i nefinanční podporou je také město Kutná Hora. Všem – i menším partnerům, kteří akci v letošním roce podporují, patří velký dík, ale stále je dost prostoru pro další," připomíná Dvorská.

Sedmadvacáté Královské stříbření Kutné Hory.Sedmadvacáté Královské stříbření Kutné Hory.Zdroj: Deník / Zdeněk KellnerO Královském stříbření Kutné Hory
- Pomyslný první ročník této  již tradiční historické akce se uskutečnil v roce 1992 jako součást oslav příchodu cisterciáckého řádu do Kutné Hory.

- V roce 1994 pak akce dostala svůj nezaměnitelný název Královské stříbření Kutné Hory a získala také charakteristickou dramaturgii v podobě konkrétní, i když fabulačně přizpůsobené události inspirované návštěvou krále Václava IV. v královském horním městě.
- Od té doby se scénář akce navrací vždy o 600 – později o 620 let zpátky v minulosti, pracuje s událostmi v daném roce a atraktivní formou prezentuje a oživuje staré hornické tradice a historii města.
- Akci po celou dobu organizuje úzký okruh nadšenců a kutnohorských patriotů sdružených v zapsaném spolku Stříbrná Kutná Hora, z.s.
- Za dobu své existence získala akce mnohé příznivce z řad místních, obyvatel České republiky i návštěvníků ze zahraničí. Během konání uplynulých 28 ročníků na akci "vyrostly" dvě generace nejen účinkujících – tanečnic, šermířů či hudebníků, ale především diváků.
- Aktivita zapsaného spolku je nekomerční a veškeré příjmy hradí náklady na přípravu a zajištění akce.