Plánovaná přerušení dodávek elektřiny, svozy odpadů, pořádání kulturních a sportovních událostí, všechny tyto zprávy lidé obdrží formou SMS, které jsou zdarma.

Vrdští hasiči rozšiřují svoje řady

Vrdy - Sbor dobrovolných hasičů ve Vrdech rozšiřuje řady mladých hasičů. Nábor se uskuteční ve čtvrtek 4. října od 17 hodin v klubovně hasičů v místě bývalé školní družiny. Přihlásit se mohou děti do přípravky od dvou let, do mladších žáků přijímají od šesti let, starší žáci trénují od deseti let a dorost od dvanácti let. Kroužek je kromě požárního sportu zaměřen na znalosti v oblasti protipožární ochrany, základy první pomoci a topografie. Malí hasiči se také učí pracovat v kolektivu.

Slavnostně otevřou zbrojnici po rekonstrukci

Křečovice - Obec Onomyšl ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů Onomyšl-Křečovice pořádá ve středu 3. října od 17 hodin slavnost k otevření hasičské zbrojnice po provedené rekonstrukci. Slavnostně se přestřihne páska a zbrojnice bude předána hasičům k užívání. Poté hasiči představí místní hasičskou techniku. Připraveno bude i občerstvení a prostor bude i pro volnou zábavu.