Hejtmanka se dětem krátce představila a na malý okamžik dokonce sundala respirátor, aby viděly, jak vypadá. Pak už je se smíchem vyzvala k pokládání otázek: „Začněte nás grilovat.“

„Byla jste někdy v zahraničí?“ zeptal se například Metoděj. „Snažím se hodně cestovat, protože ze zahraničí čerpám inspiraci, vidím tam věci, které jsou zajímavé a líbí se mi. Vždycky, když jsem jako starostka Mnichovic vyjela na dovolenou, na radnici se děsili, s čím zase přijedu a řeknu: To budeme mít taky,“ odpověděla hejtmanka.

Dotazy dětí byly ale i daleko fundovanější. „Proč jste se stala hejtmankou?“ zněl jeden z nich, na který Petra Pecková reagovala, že hlavní motivací byla touha měnit věci k lepšímu.

Role se pak i otočily a dotazovanými byly děti. Zástupce kraje zajímalo, jak prožily rok s distanční výukou, co jim vyhovovalo a co naopak ne. Většina dětí se shodla, že pozitivní byla možnost pozdějšího vstávání, ocenily i možnost zadávání a odevzdávání úkolů on-line. Všem ale chyběli kamarádi.

Na setkání s hejtmankou se podle ředitelky školy Soni Pavlíkové žáci pečlivě připravovali. „Při tréninku na dnešní den jsme pokládání dotazů zkoušeli na bývalé paní starostce na zahradě, docela jsme se u toho nasmáli,“ poznamenala.

Iniciátorem setkání byl Nadační fond Eduzměna. „Cílem bylo zjistit konkrétní zpětnou vazbu dětí na návrat do školy, ale také k dosavadnímu průběhu školního roku – k přínosům i negativům distanční výuky,“ uvedl PR koordinátor Eduzměny pro Kutnohorsko Tomáš Lebeda.

A proč si Eduzměna vybrala právě křesetickou školu? "Škola, se kterou spolupracujeme dlouhodobě, se v přístupu ke vzdělávání i dětem vymyká ostatním školám v regionu, možná i proto, že je to malotřídka s malým sehraným pedagogickým týmem. Děti tu jsou zvyklé ptát se, pracovat s chybou jako příležitostí ke zlepšení a hlavní důraz není ze strany učitelek kladen na memorování informací,“ doplnila manažerka Eduzměny pro Kutnohorsko Kamila Drtilová.