Mluvčí ŘSD Nina Ledvinová pouze upřesnila, že do půl roku by mohly být vyřešeny všechny majetkoprávní vztahy. Stavět se však letos nezačne.

„Vzhledem k probíhající přípravě stavby aktuálně ve fázi stavebního řízení a majetkoprávní přípravy je velmi obtížné sdělit přesný termín předpokládaného zahájení její realizace. Navzdory naší maximální snaze o co nevčasnější odstranění této dopravní závady přestavbou křižovatky na okružní a tím její zkapacitnění, není reálné zhotovení stavby v letošním roce,“ uvedla Ledvinová.

Situaci navíc mohou zkomplikovat i průběžné změny ve vlastnictví pozemků. Stejně tak složité mohou být i právní změny v postavení vlastníků jako jsou zástavy či exekuce. ŘSD má ale jasno v tom, že až se začne stavět, řidiče práce omezí jen minimálně.

„Realizace stavby se předpokládá pouze s částečným omezením provozu minimální krátkodobou uzavírkou,“ doplnila Ledvinová s tím, že výsledný tvar křižovatky bude optimalizován pro řešení s větší propustností dopravy v přímém směru silnice I/38.