Na okrajích města Čáslav již delší dobu stojí podobné tabule. V tomto případě ale návštěvníky města vítá umělecký počin v podobě obrysu města, který podle návrhu mozaikáře Františka Tesaře a čáslavského architekta Zdeňka Jirouta vyrobila dílna kováře Ladislava Horáka. V případě Kutné Hory by ale o podobné umělecké dílo nešlo. Vedení města se kloní k prostšímu a klasickému vzhledu.