„Chtěl bych velice poděkovat za toto ocenění. Náš projekt byl poprvé posuzován v konkurenci desítek dalších nejenom z České republiky, ale i ze Slovenska,“ poděkoval Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, sídlící v Kutné Hoře.

„Toto ocenění patří všem, kteří se podíleli na vzniku rezervace a pomáhají s jejím fungováním, ať už přímo v terénu, s jejím financováním nebo náročnou advokační činností. Fungování rezervace je od začátku založené na spolupráci, ať už s vědci, dobrovolníky, úřady nebo firmami, a jsem rád, že všichni, kdo se na činnosti rezervace podílejí, mohou vidět, že jejich práce má výborné výsledky a smysl,“ navázal.

Milovická rezervace získala ocenění především za to, že dokázala spojit ochranu biologické rozmanitosti s obnovou půdy a ochranou klimatu. Pastva velkých kopytníků v této lokalitě přinesla například nárůst populace nejvzácnějšího druhu motýla na území rezervace, modráska hořcového, o 1700 procent a mladých rostlin hořce křížatého o 5553 procenta. Pozitivní proměnou prošlo celé území, kde původně převládající chudé porosty tří druhů trav vystřídalo více než 111 kvetoucích bylin.

Projekt milovické rezervace získal v minulých letech několik dalších významných ocenění. Obdržel Cenu Josefa Vavrouška, Cenu SDGs v kategorii Změna klimatu za naplňování globálních cílů OSN v oblasti udržitelnosti. Spolu s filmaři převzala rezervace Cenu prezidenta Ekofilmu. Zakladatel společnosti Česká krajina Dalibor Dostál byl rovněž zařazený mezi osobnosti televizního cyklu Zelený hrdina, v roce 2023 byl zařazen mezi Tváře udržitelnosti.

| Video: Youtube

Na podporu projektů ochrany přírody může veřejnost přispět prostřednictvím portálu pomahamekrajine.cz.

Ochranářská společnost Česká krajina na projektech spojených s ochranou přírody spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, Botanické zahrady hlavního města Prahy, Zoo Liberec, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.