Omezení skládkování by se tímto prodloužilo z roku 2024 na 2030, současně by ale mělo dojít k postupnému navyšování poplatku za ukládání odpadů na skládky ze současných 500 korun za tunu odpadu až na částku 1850 korun v roce 2030.

Města budou nucena vyšší ceny za skládkování buď doplácet, nebo navyšovat občanům místní poplatky za odpady. Cíl to má jediný: zvýšit třídění plastu, papíru, skla, kovů a zejména pak bioodpadů.

„V průběhu deseti let se skládkování velmi výrazně zdraží, proto jsme se rozhodli reagovat a schválili uzavření smlouvy na zpracování žádosti o dotaci na akci s názvem Navýšení separace odpadů v Kutné Hoře,“ uvedl místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr (Piráti).

Hlavním záměrem projektu je podle místostarostky města Silvie Doušové (STAN – Šance pro Kutnou Horu) posílit množství kontejnerů na tříděný odpad u rodinných domů. Jednat by se mělo o žluté a modré sběrné nádoby na papírové a plastové obaly o objemu 240 litrů.

Nádoby by občané získali zdarma k domu a město by zajistilo jejich pravidelný svoz. Jde zhruba o pět tisíc nádob. „Na sídlištích je tento systém těžko proveditelný, ale je třeba podpořit větší separaci odpadu rodinných domů,“ dodal Šnajdr. Na sídlištích kontejnery na třídění odpadu ale zůstanou ponechány, případně se zvýší jejich počet.