Údolí Vrchlice je jedním z posledních relativně zachovaných přírodních společenstev v okolí Kutné Hory a žijí tu vzácně chránění živočichové. Lokalita je už po generace velmi oblíbeným místem Kutnohoráků, kteří sem chodí za odpočinkem a na výlety a také proto, že je tu k vidění spousta zajímavostí.

Během středověku totiž bylo v údolí vykutáno několik štol, které dodnes připomínají zašlou slávu hornického města. Archeologové tu na přelomu 19. a 20. století našli také velké množství artefaktů z pravěkých hradišť a také tu vzniklo i několik středověkých hutí, později přestavěných na mlýny. Dalšími zajímavými stavbami v údolí jsou stará vodní díla, jako jsou mostky, brody, náhony a jezy.

Chráněné území na 30 hektarech

Předseda spolku Denemark a bývalý kutnohorský starosta Martin Starý se do údolí zamiloval před pětatřiceti lety, když ho sem jako kluka vzal dědeček na procházku. Později tu trávil čas s partou kamarádů a tehdy jeho láska přerostla i v aktivní ochranu zdejší přírody. Psal o ní bakalářskou práci a na základě výzkumu s odborníky zpracoval 250 stran biologického průzkumu a následně i Plán péče.

Po celou dobu svého fungování se spolek, pojmenovaný po jednom ze zdejších mlýnů, snaží o to, aby údolí o zhruba 30 hektarech bylo chráněným územím.

„V podstatě by se jednalo o ochranu území a nastavení nějakých pravidel - zákaz další výstavby a oplocování, zákaz kácení, zákaz větších terénních zásahů a podobně,“ vysvětlil Martin Starý. Dodal, že pro návštěvníky údolí by v podstatě žádná omezení nebyla, v Plánu péče se prý dokonce počítalo i s tábořišti u zříceniny Cimburku.

Podle Starého je v první řadě potřeba zabránit necitlivému odklízení spadaných stromů, ke kterému tu neustále dochází. V nich se totiž vyvíjí a vegetují různé druhy hmyzu, hub a dalších organismů. Třeba ve ztrouchnivělé vrbě se v minulosti našel brouk páchník, kvůli kterému byla vyhlášena bažantnice na Kačině jako území Natura 2000.

„Našli bychom asi i další, méně závažné problémy, ale odklízení stromů je problém číslo jedna.

K diskusi je pak oplocování pozemků kolem Spáleného mlýnu, což je spíše problém z pohledu zákona, ale živočichům to až tak nevadí. Do budoucna by mohlo ale hrozit například zastavování soukromých pozemků, budování chat a podobně,“ doplnil Martin Starý.

Záměr má podporu města

K prohlášení údolí Vrchlice za přírodní rezervaci ale zatím podle předsedy chyběla vůle. Roky si úřady přehazovaly žádost Denemarku jako horký brambor. „Důvodem, proč to nikdy nešlo, je zdejší výskyt akátových monokultur, které do přírodní rezervace nepatří. Jenže kvůli tomu se postupně zlikviduje vše cenné co v údolí máme?“ ptá se Starý.

Snaha a chuť nicméně stále je a spolek prý našel podporu v současné komisi životního prostředí a zdá se i města. Starosta Kutné Hory Lukáš Seifert záměr rozhodně nezatracuje. „Údolí má ohromnou hodnotu a bylo by dobré, kdyby se dostalo do podvědomí široké veřejnosti jako místo, kde se dá trávit čas a kvůli kterému stojí za to navštívit Kutnou Horu,“ řekl Seifert.