Kamenná zeď byla dlouhou dobu v havarijním stavu a její část se před dvěma lety zřítila. Protože je památkově chráněná, nebylo možné ji zbourat a znovu postavit, ale její oprava vyžadovala odborný zásah. Teď už zbývá dokončit poslední třetinu.

Budování nových hlavních cest je součástí několikaletého projektu obnovy hřbitova. Ten zahrnoval i opravu vnějších obvodových zdí. „Jsou to také pěšiny, odvodnění, meliorace a instalace vsakovacích nádrží,“ upřesnil místostarosta Josef Viktora.

Cílem revitalizace je pak také kontrolované odvádění dešťové vody do vsakovacích a retenčních jímek umístěných pod terénem. Právě prudké lijáky a následně podmáčená zem totiž dlouhodobě poškozovaly jak samotné pěšiny, tak i veškeré kamenné zdivo hřbitova. Takto zadržená voda o objemu až 290 kubíků poslouží na kropení a údržbu zeleně.

Obrazem: Jaro na hřbitově Všech svatých v Kutné Hoře

Fotogalerie: Jaro na hřbitově Všech svatých v Kutné Hoře