Nejnavštěvovanější památkou zůstává i nadále kostnice, za ní je chrám sv. Barbory, katedrála Nanebevzetí Panny Marie a České muzeum stříbra.

V rámci činnosti Oddělení cestovního ruchu a Fondu cestovního ruchu se loni opět aktualizovaly a vytiskly základní informační materiály, jako jsou mapa města a propagační leták města, který je na informačních centrech dostupný v 15 jazykových mutacích. „Tento leták a mapu distribuujeme i mezi ubytovatele a restauratéry v Kutné Hoře a okolí. Dále zajišťujeme distribuci na pražská informační centra, veletrhy a na zahraniční zastoupení agentury Czech Tourism,“ řekla vedoucí oddělení Eliška Tivodarová.

V roce 2018 se také zrodila první kutnohorská USE IT mapa. Čím dál tím oblíbenější a známější koncept mapy pro individuální cestovatele přibližuje město návštěvníkům očima místních obyvatel. Světlo světa spatřil také svého druhu první kutnohorský leták s nabídkou zaměřenou na rodiny s dětmi v české i anglické jazykové verzi. Oba tyto projekty byly z velké části spolufinancovány Fondem cestovního ruchu.

Ohlasy v zahraničí

Od začátku dubna do konce října se ve spolupráci s agenturou Czech Tourism uskutečnilo 24 fam a press tripů ze zahraničí. Celkem město navštívilo 226 novinářů a zástupců cestovních kanceláří z různých zemí světa, kteří dále Kutnou Horu propagují.

„Za tuto spolupráci patří velké poděkování zejména Římskokatolické farnosti Sedlec, Římskokatolické farnosti Arciděkanství Kutná Hora, Průvodcovské službě, Českému muzeu stříbra, Dačickému domu, Muzeu čokolády a dalším partnerům,“ vyzdvihla Tivodarová a doplnila, že i díky celostátnímu Fóru Asociace turistických informačních center, které se konalo v listopadu loňského roku a přilákalo na 200 odborníků z oblasti cestovního ruchu, má město skvělé ohlasy ve světě.

„Nejenže si mnozí již rezervovali pobyt v Kutné Hoře a vrátí se k nám na soukromý výlet, ale také nás v dubnu čeká další velká návštěva, která bude čítat na 150 kempařů z celé Evropy. Věříme, že letošní sezóna bude minimálně stejně úspěšná jako ta loňská,“ dodala Eliška Tivodarová.