V těchto dnech probíhá výběrové řízení na zhotovitele v rámci veřejné soutěže. Jaké úpravy křižovatku čekají, upřesnil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pro Středočeský kraj Jiří Veselý. „Úprava bude zahrnovat rozšíření nárožních oblouků křižovatky pro lepší průjezd vozidel, zvláště pro pravé odbočení z vedlejší komunikace, kde bude rozšířena vozovka o cca 12 metrů. Dále bude úprava zahrnovat rozšíření zpevněné části komunikace na hlavní silnici I/38 tak, aby na ní bylo možné zřídit odbočovací i připojovací pruh,“ prozradil Jiří Veselý.

Hlavním cílem této stavební akce je zvýšit bezpečnost a průjezdnost v daném místě, kdy se zvláště vozidla z vedlejší komunikace ve směru na Kolín složitě napojují přes oba hlavní proudy hlavní silnice I/38. „Intenzita dopravy je v těchto místech přitom značná, každý den tudy projede téměř 15 tisíc vozidel, z čehož 27 procent tvoří nákladní doprava a kamiony. Navržená úprava tedy bude mít pozitivní vliv na kapacitu řešeného úseku,“ míní Jiří Veselý.

Veřejné projednání obchvatu Kutné Hory v městské knihovně.
Obchvat Kutné Hory: Obce o něj nestojí, ani pro ŘSD není jeho stavba prioritou

Podle starosty Kutné Hory Lukáše Seiferta byla podoba křižovatky domluvena se zástupci ŘSD za přítomnosti ministra dopravy na jaře loňského roku. „Podařilo se vybrat kompromisní variantu, která se vejde do stávajícího území, kde byl původně zvažovaný kruhový objezd. Ten by ale výrazně zkomplikoval průjezdnost a kapacitu silnice I/38,“ řekl Lukáš Seifert.

Kutnohorský starosta také prozradil, že 400 metrů směrem na Libenice byla současně zamýšlena mimoúrovňová křižovatka, jejíž vlastní realizace by byla závislá na zahájení zkapacitnění silnice I/38 v úseku Kolín – Malín. „Po prověření prostorových možností a přítomnosti důlních děl ji ale v tomto místě není možné vybudovat,“ sdělil Lukáš Seifert s tím, že proto vznikla aktuální varianta.

Místo pro výstavu supermarketu Lidl v Kutné Hoře.
Výstavba Lidlu v Kutné Hoře má zelenou. Řetězec přispěje na občanskou vybavenost

Pokud by si lidé chtěli představit jak křižovatka bude zhruba vypadat, tak podobná křižovatka je nyní v sousední Církvici v rámci napojení obce na I/38. Na Kaňku však podle Seiferta bude více prostoru, díky čemuž to ŘSD umožní instalaci dalších bezpečnostních opatření. „Dovolím si tak tvrdit, že křižovatka bude ještě o něco bezpečnější než ta v Církvici, byť neumožňuje tak dlouhý napojovací středový pruh,“ doplnil Lukáš Seifert.

Rekonstrukce s sebou přinese ale i nepříjemnosti. Vedlejší silnice z Kaňku totiž bude po celou dobu prací uzavřená a řidiči tak budou muset jet na Čáslav či na Kolín po objízdné trase. Ta se bude oficiálně napojovat na hlavní silnici číslo 38 u kutnohorské čtvrti Malín. „Tato objízdná trasa bude převádět pouze místní dopravu a nedojde tak k negativnímu ovlivňování životního prostředí v trase objížďky. Trasa bude vedena po silnici III/03322 z Kaňku do Kutné Hory a dále po silnici I/2 až ke křižovatce se silnicí I/38,“ uvedl Jiří Veselý. Délka objízdné trasy je asi pět kilometrů.

Zdroj: Deník/Petr Procházka

Kdy se začne s pracemi, záleží na průběhu výběrového řízení. Jisté však je, že rekonstrukci by neměla trvat déle než 72 dní. Předpokládaná hodnota zakázky je podle projektu 12,9 milionu korun bez DPH.

Průběh rekonstrukce proběhne ve dvou fázích

Fáze 1

Silnice I/38 bude v prostoru křižovatky omezena do jednoho jízdního pruhu (levý ve směru od Kolína) a doprava bude řízena kyvadlově pomocí řádně poučených pracovníků zhotovitele ručně, případně v nočních hodinách pomocí semaforu. Na uzavřené polovině křižovatky včetně části silnice III/03321 budou probíhat stavební práce a bude zde umístěno zařízení staveniště. V rámci této fáze bude vybudována křižovatka do provozuschopného stavu, tzn. budou položeny všechny vrstvy konstrukce vozovky. Předpokládaná doba trvání této fáze je odhadována na 36 dní.

Fáze 2

Provoz bude opět omezen do jednoho jízdního pruhu a řízen kyvadlově pomocí řádně poučených pracovníků zhotovitele ručně, případně v nočních hodinách pomocí semaforu na obou stranách křižovatky. Provoz bude veden po již dokončené polovině úpravy křižovatky bez možnosti odbočení na sil. III/03321. Stavební práce budou prováděny na druhé polovině křižovatky. Křižovatka bude dostavěna do finální podoby obdobně jako ve fázi 1. Za omezeného provozu poté bude provedeno vodorovné dopravní značení na celé křižovatce barvou a umístěno svislé dopravní značení. Předpokládaná doba trvání této fáze je odhadována na 36 dní.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkutnahora%2Fposts%2Fpfbid02X5e9QyHrCVLqXbF5cwM8euvxJDXCAxyEKjARnQPQW7TKDz9m8iM4keNYki6ebfjil&show_text=true&width=500" width="500" height="773" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>