Už nebrečím a ty taky neplač, napsala v dopise sedmiletá Jana své mamince. Se svým židovským tatínkem byla v roce 1944 internována v táboře na Hagiboru a později v Terezíně, zatímco její nežidovská maminka s mladším bratrem se ukrývali.

„Letošní ročník Jom ha-šoa je věnován příběhům lidí, kteří se sice vyhnuli hromadným deportacím v letech 1939 až 1943, ale až do konce války žili v nejistotě a ohrožení. Byli to zejména lidé, žijící ve smíšených manželstvích a jejich děti, ale i lidé, kteří se po dobu války ukrývali a museli se spolehnout na pomoc svých zachránců,“ řekl Tomáš Kraus, ředitel Institutu Terezínské iniciativy.

V Kutné Hoře se veřejné čtení jmen obětí holocaustu – „Jom ha-šoa“ uskuteční před budovou Knihovny Kutná Hora od 14 do 15 hodin. Od 15 do 15.30 hodin bude v sále knihovny promítán krátký dokument studenta prvního ročníku Střední průmyslové školy Kutná Hora Karla Záhorky „Holocaust - příběh žida Ing. Viktora Grafa“.

„Stejně jako v minulých letech se touto akcí připojujeme k celosvětovému uctění památky obětí holocaustu. Datum vzpomínkové akce je zvoleno tak, aby upomínalo na povstání židovských vězňů nacistického ghetta ve Varšavě,“ uvedla Šárka Jungwirthová z kutnohorské knihovny.

K akci se může připojit každý, veřejně přečíst jména a vrátit tak zapomenuté, nevinné oběti lidské nenávisti, násilí a bezpráví do lidského povědomí i do společné historie. Veřejné čtení přispívá k tomu, aby se úcta k obětem nacistického rasového pronásledování stala součástí kulturní tradice většinové společnosti.

Čtení jmen se koná pod záštitou Velvyslanectví Státu Izrael v České republice. Finančně akci podpořili Nadační fond obětem holocaustu, Hlavní město Praha a dárci prostřednictvím portálu Darujme.cz. Celostátní podobu čtení zajišťuje Institut Terezínské iniciativy a také letos je partnerem Muzeum romské kultury v Brně a Centrum Sintů a Romů v Praze.

close Jom ha-šoa. Pozvánka na veřejné čtení jmen holocaustu před budovou kutnohorské knihovny. info Zdroj: se svolením Knihovny Kutná Hora zoom_in Jom ha-šoa. Pozvánka na veřejné čtení jmen holocaustu před budovou kutnohorské knihovny.

Institut Terezínské iniciativy je nezisková organizace se sídlem v Praze, která se věnuje výzkumu, dokumentaci obětí a vzdělávání o holocaustu, zejména jeho příčinách a důsledcích v kontextu celých moderních dějin, vztahů většiny a menšin žijících v prostoru dnešní České republiky. Provozuje vzdělávací portál holocaust.cz, Databázi obětí holocaustu a veřejnou odbornou knihovnu. Pořádá vzdělávací semináře pro učitele a žáky českých škol a veřejnost. Organizuje každoroční připomínkovou akci Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa.