Burzu práce, která se těšila mimořádnému zájmu veřejnosti, jsme navštívili s redakčním objektivem.