„Trváme na tom, že nepodpoříme tento územní plán z toho důvodu, že město absolutně rezignovalo na to, aby mělo alespoň nějakou kontrolu nad pozemky pro individuální výstavbu a zároveň proto, že si myslíme, že územní plán byl opravdu zpracován dobře z hlediska zákona, ale bez toho, aniž by měl nějaké jasné zadání, nějaký jasný směr a nějaký jasný přínos pro město Kutná Hora,“ uvedl Tomáš Havlíček (ODS).

Opozičním zastupitelům ale vadí i nedostatek volných pozemků pro výstavbu.  „Za posledních 20 let v Čáslavi přibylo 300 obyvatel, v Kutné Hoře jich 1106 ubylo. Konkrétně za posledních pět let je to plus 500 v Čáslavi a minus 600 v Kutné Hoře. To je přece určitá odpověď na to, že tady ti lidé nezůstávají. Mladí lidé odejdou někam studovat a už se nevrátí, protože už nemají kam. Museli by bydlet u rodičů, není tady dostatečný počet bytů a dostatek volných pozemků,“ řekl k územnímu plánu Martin Suchánek (Město pro lidi) s tím, že ho mrzí, že na zpracování územního plánu není vidět práce politická.

Jenže podle místostarostky Silvie Doušové (STAN – Šance pro Kutnou Horu) za to nenese odpovědnost současné vedení města, nýbrž bývalý starosta Kutné Hory a zastupitel Martin Starý, který měl v uplynulém volebním období územní plán na starosti.

„On byl za to zodpovědný, byl pověřený. Mohl rozhodovat o tom, kde budou rozvojové plochy, jak se bude územní plán tvořit, jak se bude město rozvíjet. Nic takového se nestalo. Právě proto byl 21. ledna odvolán z této pozice a byla jsem zpracováním územního plánu pověřená já. To už bylo v době těsně před veřejným projednáním, které probíhalo v květnu,“ řekla.

Podle Doušové navíc prostor pro rozvoj bydlení v aktuálně schváleném územním plánu je. „Jedná se například o pozemky v oblasti Hořanská, v Malíně či na Kaňku,“ uvedla Doušová s tím, že situace z hlediska ploch určených primárně pro bydlení je následující: plochy „stavové“, tedy plochy již zastavěné včetně dosud nezastavěných, tedy využitelných, se rozkládají na 380 hektarech a plochy „návrhové“, tedy plochy dosud nezastavěné, určené k zástavbě, se rozkládají na celkem 90 hektarech.

Podle schváleného územního plánu jsou v rámci svého hlavního využití určeny k bydlení také pozemky v areálu „bývalé Avie“ a také pozemky vedle nemocnice.

Kutnohorští zastupitelé se sešli ve sportovní hale
Kutnohorští zastupitelé se sešli v úterý 28. dubna ve sportovní hale Klimeška. Vyšli tak vstříc současným opatřením, která ukládají vzdálenosti mezi jednotlivými osobami alespoň dva metry. Jednání trvalo více než pět hodin. V jeho úvodu složil slib nový zastupitel Martin Suhánek (Město pro lidi), který ve funkci vystřídal svého stranického kolegu a bývalého starostu Martina Starého. Ten na svůj zastupitelský post rezignoval v březnu.