Komise výběrového řízení pak byla složená z větší části nezávislými architekty a do druhého kola postoupili celkem čtyři uchazeči. Nakonec zvítězil Petr Janoš. Jde o zkušeného architekta, který na stejné pozici působil již v Roudnici nad Labem.

Do své funkce nastoupí 1. ledna 2020. Bude mít na starosti tvorbu koncepčních materiálů v oblasti strategického a územního plánování. Bude zastupovat město v územních řízeních či připravovat zadání projektů a realizaci staveb města. Rovněž bude mít za úkol propojovat jednotlivé odbory, provádět konzultace pro veřejnost a vyjadřovat se k veřejnému prostoru.

Vít Šnajdr zdůraznil, že je dobře, že město získává architekta. Podle něj jej však měla mít Kutná Hora již dávno. „Věřme, že tento člověk vnese do plánování výstavby ve městě tolik potřebnou systematickou strategii a že se mu podaří zlepšit kvalitu veřejného prostoru. Kutná Hora si to rozhodně zaslouží,“ uvedl.

Altán v parku pod Vlašským dvorem.
Romantický altánek pod 'Vlašákem' se dočká opravy
Slavnostní zakončení oslav 20. výročí vstupu Kutné Hory do UNESCO v galerii GASK.
Rok 2020 by měl být ve znamení oslav zápisu Kutné Hory na listinu UNESCO