V tuto chvíli je na celou akci zpracovaná projektová dokumentace a vydané stavební povolení. Kdy se začne s pracemi, ale jasné není. "Náklady by z pětaosmdesáti procent měly pokrýt dotace, o které žádáme," upřesnil starosta.

Úpravy se chystají v okolí mostu v ulici Pod Barborou až k Novým mlýnům. Plánuje se zvýšit průtočnost říčky tak, aby byly splněny požadavky bezpečnosti v případě stoleté vody, kdy byla prokázána nedostatečná světlost mostu – tedy prostor mezi dnem a spodní hranou mostku.

Nedostatečná světlost mostu se projevila při povodních.Nedostatečná světlost mostu se projevila při povodních.Zdroj: Jan Šmok

"Během stavby se také zrekonstruuje Pobřežní ulice a to včetně osvětlení," dodal starosta.

Kromě protipovodňových opatření řeší projektová dokumentace i možnost, jak lépe prostor využít pro veřejnost. Okolí Vrchlice se proto propojí s přilehlým parkem a vzniknou zde nové odpočinkové zóny jako je třeba vodní amfiteátr, brodící místo či různé tůně a peřeje.

Ilustrační foto
Z polí a lesů na Kutnohorsku mizí drobná zvěř, zajíce skoro neuvidíte