„Nová dopravní značení v Masarykově i například ve Vítězné ulici přinesla nejen plynulejší dopravu, ale také výrazné zlepšení komfortu pro cestující veřejnou hromadnou dopravou. Po uvedení značení do souladu s normou byly odstraněny dlouhodobé problémy, kdy autobusy nemohly řádně vjíždět do zastávek,“ uvedl koordinátor Veřejné hromadné dopravy Kutná Hora Radim Fedorovič.

Podle něj měli senioři a hendikepovaní dříve často obtíže s nástupem a výstupem do autobusů, které kvůli nevhodně parkujícím vozidlům musely zůstávat částečně v jízdním pruhu. To způsobovalo dopravní zácpy a výrazně zpomalovalo provoz.

I když se ozývají hlasy, že kvůli tomu došlo k úbytku parkovacích míst, toto tvrzení je podle Radima Fedoroviče neopodstatněné. „Zastávkové zálivy a pruhy zahrnují takzvané vyřazovací a zařazovací úseky, které jsou stanoveny výše zmíněnou normou. Parkování v těchto úsecích bylo povoleno pouze kvůli nedostatečnému značení zastávek, což bylo v rozporu s jejich určením,“ vysvětlil s tím, že než se vše podařilo prosadit a zrealizovat, uplynuly dva roky.

„Těším se na bezpečné a bezbariérové nastupování a vystupování s kočárkem. Předchozí stav, kdy deset bezohledně zaparkovaných aut komplikovalo nastupování a vystupování stovkám cestujících, byl ostudný. Jsem rád, že se to podařilo napravit,“ uvedl v diskuzi na sociální síti Tomáš Hradecký.

Už dříve došlo v Masarykově ulici také k vyznačení modré zóny. „Jde o kompromis, kdy město vyšlo vstříc klientům České pošty, kteří parkovací místa obsazují v průměru 30 minut - pro nezbytné vyložení a naložení zásilky nebo odbavení. Je to správné řešení,“ uvedl kutnohorský zastupitel Jakub Skyva.

Při té příležitosti zmínila obyvatelka města Jana Ďurinová zatím neuskutečněnou revitalizaci sídliště Hlouška s možností až 90 nových parkovacích míst. Podle vyjádření kutnohorského starosty Lukáše Seiferta má osm etap a ještě v letošním roce se začne na takzvaném průmyslováku.