Loni na podzim si Kutná Hora nechala zpracovat audit pro celé energetické hospodářství města. Podle registru smluv měly být výsledky k dispozici k poslednímu březnovému dni tohoto roku. Ani měsíc po termínu ale nejsou známy.

Jak Deníku potvrdil kutnohorský starosta Lukáš Seifert, firma, která uspěla v soutěži o zakázku, termín nedodržela. A radnice jí umožnila odklad realizace. Odstoupením od smlouvy by totiž získání informací, které mají vést k energetickým úsporám, jen oddálila. „Navíc vysoutěžená cena byla natolik nízká, že pokud by město chtělo od smlouvy ustoupit, dostalo by se na výrazně vyšší ceny,“ vysvětlil starosta.

Město ale podle něho v této oblasti už nějaké kroky podniká. „Například vytipováváme budovy, kde by bylo možné zajistit úspory, a současně zvažujeme využití EPC projektu,“ dodal Seifert. EPC projekt patří k cestám, jak dosáhnout snížení provozních nákladů se smlouvou zaručeným výsledkem, s předem stanovenými investicemi a jejich návratností i s úsporami.

Co je energetický audit?
Jde o analýzu využívání energie v budovách, která odhalí slabá místa energetického hospodářství a zároveň stanoví, kde je největší potenciál k úsporám. Na základě těchto informací může obec dospět k opatřením, díky kterým ušetří.