Protikorupční experti předali své poznatky, co konkrétně jde dělat lépe pro minimalizaci korupčních rizik. Klíčem jsou mimo jiné transparentní procesy v řízení městských firem, které posílí informovanost a kontrolu veřejnosti.

Starosta, místostarosta i zástupci opozice vyjádřili ze schůzky a projektu nadšení, ocenili přínos pro město a zdůraznili důležitost spolupráce proti korupci. Zamýšlejí se nad ucelenou vlastnickou politikou města a nutno zdůraznit, že veřejné zakázky dělají v Kutné Hoře dobře.

Rekonstrukce státu navštívila Kutnou Horu v rámci projektu Proteus, financovaného Transatlantic Foundation. Projekt se zaměřuje na posilování protikorupčních opatření a podporu transparentnosti ve veřejné správě městských společností.

Městské firmy bez korupce

Česká republika nemá platný právní rámec, který by podrobněji upravoval podmínky výkonu vlastnických práv municipalit nad městskými firmami. To zahrnuje i pravidla pro fungování výběru členů řídících a kontrolních orgánů. Městské firmy přitom hospodaří s velkým objemem veřejných prostředků.

Jak dokazují známé kauzy (Dozimetr, Městský dopravní podnik v Liberci), tyto firmy jsou pod silným politickým vlivem, což může vytvářet prostor k zneužívání veřejných peněz pro politické nebo soukromé zájmy.

Politický vliv v dozorčích radách někdy bývá příčinou nepřehledného hospodaření s veřejnými penězi. Jedná se přitom o firmy hospodařící s velkým objemem veřejných peněz, v řádech stamilionů až desítek miliard korun.

Pokud komunální politici a jimi jmenovaní členové příslušných orgánů nekontrolují a strategicky neřídí městské firmy v zájmu svých voličů, není snadné hnát je k odpovědnosti, neboť mechanismy jejich kontroly a možnosti vyvozování odpovědnosti nejsou tak silné jako u soukromých společností.

Rekonstrukce státu proto zformulovala doporučení v podobě takzvaných checklistů, které navazují na poučení z kauzy Dozimetr.

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT: V ulicích Kutné Hory budou jezdit nejlepší autobusy v Evropě. Od dubna roku 2025

Autobusová linka 801 na zastávce „Kutná Hora, Hlouška, Masarykova“ | Video: Deník/Luboš Hájek