„Nádoby jsou určené občanům, restaurace mají povinnost likvidovat olej na vlastní náklady,“ uvedla Kateřina Hladíková z technického oddělení kutnohorského městského úřadu.

O tom, že se lidé postupně s olejem učí nakládat jako s odpadem, svědčí čísla v tabulkách. Zatímco v roce 2017 odevzdali do sběrných kontejnerů 526 kilogramů použitého oleje, v roce 2018 už to byl dvojnásobek, 1249 kilogramů oleje.

Kromě kontejnerů mohou lidé k odložení opotřebeného potravinářského oleje a tuků v použitých PET lahvích, nebo v jiném obalu z PVC materiálu, využívat také místní sběrný dvůr v Zelenkově ulici.

„Sběr není určen pro motorové a jiné mazací oleje. Ty patří do sběrného dvora jako nebezpečný odpad,“ vysvětlila Hladíková.