Sportovní klání pro zástupce čtyř kutnohorských základních škol a dvou víceletých gymnázií se v Kutné Hoře koná ve dvouletých intervalech od roku 2004 a právě slavnostní zahájení vždy patří k nejhezčím momentům.

Slavnostní zahájení 10. Olympiády dětí a mládeže v Kutné Hoře: vystoupení Flyingboys Kolín | Video: Deník/Luboš Hájek

Průvod a nástup účastníků, proslovy, vztyčení olympijské vlajky, štafeta běžců s pochodní, zapálení ohně, slib sportovců i rozhodčích, olympijská i státní hymna a kulturní program. Vše v souladu s protokolem stanoveným Mezinárodním olympijským výborem. Snad jen vypouštění holubic chybělo.

Více než 700 mladých sportovců bude letos usilovat o 168 sad medailí a 18 pohárů v kolektivních sportech. Začnou v pátek 14. června. Jedno hlavní centrum soutěží bude na stadionu Olympia a druhé ve sportovní hale Klimeška. Další soutěže se uskuteční v plaveckém bazénu a také na Ortenově gymnáziu.