Nejde jen o emotivní vzpomínku, ale i o věci praktické. Místo na hřbitově se totiž platí, což v případě Kutné Hory činí 85 korun za metr čtvereční ročně. Pokud za nebožtíka „nájem" nikdo neplatí, je mu přerušen. „Pokud jde o urnu, tak je pohřbena do společného hrobu a stejně je naloženo 
i s ostatky z hrobu v případě, že se místo dále pronajímá," říká Josef Jablečník, správce všech šesti hřbitovů v Kutné Hoře.

V případě, že o místo zájem není, hrob pomalu chátrá. Právě takový je stav míst odpočinku tří významných kutnohorských rodáků. Vše by se ale mohlo brzy změnit. „Nad hroby malíře Felixe Jeneweina, spisovatele Josefa Brauna a soudce Antonína Schneider-Svobody si vzalo patronát město a opraví je," říká Jana Jelínková z oddělení regenerace památek městského úřadu v Kutné Hoře.

„Jsou to místa odpočinku významných lidí, kteří se narodili v Kutné Hoře, ale nyní se 
o ně nikdo nestará a neplatí za ně. Proto to udělá město," dodává Jelínková. Vedení Kutné Hory se podle ní pokusí sehnat peníze z vhodných dotačních titulů, například z ministerstva kultury. 

V případě dostatku peněz, ať již z ministerstva či jiných grantů, se pak opravy hrobů uskuteční již 
v příštím roce. Do té samé doby by měla spadat také restaurace dvou kamenných křížů, z nichž jeden je zapsán jako kulturní památka a druhý nikoliv.

V následujícím roce, tedy 2016, se pak plánuje také oprava hrobky na hřbitově U Všech svatých, která je nyní v polorozpadlém stavu.