Soutěžící musí být ve věku 14 až 21 let, přičemž budou rozdělení do dvou kategorií, natočené video nesmí přesáhnout délku 5 minut, použitým jazykem musí být angličtina, francouzština nebo španělština (jsou povoleny pouze titulky či komentáře), natočené video musí být umístěno na YouTube a adresa jeho umístění a  informace autorovi nahlášeny na městský úřad. Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i skupiny, uzávěrka místního kola je 28. února.

Přihlášky do soutěže spolu s adresou na YouTube je třeba předat prostřednictvím e-mailu na adresu hnatkova@mu.kutnahora.cz nebo kancelar@mu.kutnahora.cz.

Odborná porota vybere po uzávěrce místního kola vítěze každé kategorie. Jejich videa budou zaslána do mezinárodního kola soutěže a vítězové samotní budou odměněni na březnovém jednání Zastupitelstva města Kutná Hora.

Tématem soutěže je letos „Kdybyste strávili jeden den ve městě UNESCO…“, které úzce navazuje na téma světového kongresu, který se uskuteční v červnu 2019 v Krakově pod názvem „Dědictví a turismus“. Soutěžící by se měli zamyslet nad tím, jak by chtěli strávit jeden den ve městě UNESCO tak, aby jim právě jeden den stačil. Co by turista, pokud město navštíví jen na jeden den, neměl minout.