K rozebírání pyramidy došlo po jednotlivých patrech. Pracovalo se tři měsíce a kosterní materiál o hmotnosti patnácti tun byl průběžně odvážen do externího depozitáře k čištění a konzervaci. Všechny kosti a lebky byly nejprve očištěny proudem vody, následně namáčeny ve vápenném roztoku a sušeny za pomoci velkých ventilátorů zavěšených nad vícestupňovými regály. Po usušení byly uloženy zpět do krabic a připraveny pro převoz do kostnice.

Poté, co byla pyramida kompletně demontována, se přistoupilo k zajištění statiky kostela. Problematický pilíř severozápadní věže byl podkopán do hloubky zhruba 1,5 metru, podezděn a stažen ocelovými táhly. Následně byly očištěny stěny a klenba od zbytků původních omítek, bylo sanováno zdivo a obnovena původní Santiniho štuková výzdoba.

„Do rozebírání pyramidy se nám upřímně příliš nechtělo, neboť bylo jasné, že se bude jednat o velmi náročnou činnost. Jiná cesta však k řešení statické poruchy kostela nevedla,“ uvedla Radka Krejčí ze sedlecké farnosti.

| Video: Youtube

K sestavování pyramidy bylo přikročeno v létě roku 2022. Předtím však generální projektant stavby Vít Mlázovský ve spolupráci s restaurátorem Tomášem Králem museli vyřešit, jak pyramidu sestavit. Poradit si museli jak s nedostatkem kosterního materiálu, tak s enormním přetížením spodního patra pyramidy, v jehož důsledku dochází k úbytku kostí a lebek.

Po sérii jednání bylo rozhodnuto instalovat dovnitř pyramidy podpůrnou dřevěnou konstrukci, která byla navržena na principu krovu věží či bání. K nalezení ideálního tvaru byla použita geometrie – kružnicová metoda, která byla v době Santiniho základní projekční metodou. Vnitřní dřevěná konstrukce má zajistit lepší stabilitu a snížit zatížení spodních vrstev obnovené pyramidy tím, že vynáší jednotlivá patra.

Velmi složitá výrobní dokumentace nové nosné dřevěné konstrukce byla dokončena začátkem roku 2022, následně byla vyrobena a zkušebně sestavena mimo prostory sedlecké kostnice. Přímo v poli po rozebrané pyramidě byla montáž dřevěné konstrukce zahájena v dubnu roku 2022.

Při sestavování pyramidy se restaurátor Tomáš Král rozhodl pro šalování využít plexisklo, které pomohlo dodržet pohledové roviny skládaných kostí. Plexisklo bylo následně po vyskládání lebek a kostí demontováno.

| Video: Youtube

Zatímco práce na sestavování prvního patra pyramidy probíhaly dobře, druhé patro s vnitřní křížovou klenbou z kostí bylo pro restaurátora a jeho tým velkým oříškem. Nejvíce však projekt montáže pyramidy ovlivnila skladba čtvrtého patra, práce na několik měsíců zbrzdila odborná diskuze o tvaru a podobě dřevěných vzpěr nesoucích poslední páté patro pyramidy, neboť se z původních zachovaly pouze fragmenty. Montáž pyramidy tak trvala téměř dva roky.

Do projektu obnovy severozápadní pyramidy včetně demontáže, statického zajištění pilíře, oprav zdí, omítek, štuků a následné montáže pyramidy bylo investováno 21 milionů korun. Celkově obnova kostnice za deset let od zahájení prací stála 111 milionů korun.

| Video: Youtube

Jediným investorem celé opravy je Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, jejímž hlavním zdrojem příjmů je turismus. Kostnice je dlouhodobě jednou z nejnavštěvovanějších památek v České republice a i díky tomu mohou práce na kostnici, které jsou naplánované nejméně do roku 2030, pokračovat.