„Budou také promítnuty filmové záběry z období Sametové revoluce v Praze a v Kutné Hoře. O svoje vzpomínky se podělí zakladatel a později předseda Občanského fóra Alexej Říha. Promítnut bude i film, který sumarizuje historickou důležitost Sametové revoluce z pohledu současných středoškoláků. Film byl natočen studenty Gymnázia Jiřího Ortena,“ prozradila vedoucí turistických služeb Římskokatolické farnosti Kutná Hora Kamila Dostálová.

V průběhu koncertu a promítání budou studenti SOŠ a SOU řemesel rozdávat svíčky, trikolóry a nabídnou občerstvení. Tím ale oslavy 17. listopadu v Kutné Hoře zdaleka neskončí. Na Havlíčkově náměstí u pamětní desky bude uctěna památka obětí komunistického režimu spolu se skauty a za doprovodu studentského pěveckého sboru Gaudeamus. 

Studenti Střední průmyslové školy připomenou některé příběhy pamětníků ze sbírky vzpomínek Paměť národa.

Za zvuku zvonů bude průvod pokračovat do Barborské ulice, kde se odehraje divadelní představení studentů Církevního gymnázia.

Ve Vorlíčkových sadech proběhne vystoupení studentů Gymnázia Jiřího Ortena inspirované životem Václava Havla na pozadí politických událostí od roku 1948 do Sametové revoluce.

Oslava bude ukončena v chrámu sv. Barbory slavnostním slovem arciděkana Jana Uhlíře, varhanní hudbou Viktora Darebného a zpěvem pěveckého sboru Gaudeamus.

Před chrámem sv. Barbory bude možné se občerstvit u stánku SOŠ a SOU řemesel nebo si zazpívat se skauty u ohně.