Cílem návštěvy bylo především seznámení s některými specifiky regionálního školství, představení nabídky vzdělávání, ale i otevření nového multifunkčního hřiště učiliště na Karlově.

„Kutnohorsko je z republikového pohledu spíše menší region, o to více jsem nadšená z rozmanitosti a kvality vzdělávacích institucí, které v Kutné Hoře působí. Setkala jsem se s inspirativními řediteli a pedagogy,“ řekla poslankyně Renáta Zajíčková.

„Obdivuji třeba nadšení ředitelky Základní školy Kamenná stezka, která intenzivně pracuje na dobrém jménu školy, individualitě, na kterou se v přístupu k žákům zaměřují. Gymnázium Jiřího Ortena patří ke špičkám v celém kraji, především díky inspirativnímu prostředí nebo zahraniční spolupráci," navázala Renáta Zajíčková.

Kutnohorská průmyslovka je školou s historií sto padesát let a i nyní hraje podle poslankyně důležitý prim – především díky uplatňování absolventů v respektovaných firmách i vysokých školách. „Střední odborná škola a učiliště nabízí řadu důležitých řemesel, vedení školy ji navrací důležitou atraktivitu. Školství na Kutnohorsku je prostě v dobrých rukou,“ zdůraznila Renáta Zajíčková.

„Na Kutnohorsku máme nejen kvalitně vybavené školy, ale i skvělé pedagogy, kteří studenty připraví na budoucnost na vysoké škole nebo přímo v zaměstnání. Bylo mi ctí Renatě ukázat, jak dobře si regionální školství u nás vede,” dodal poslanec Jiří Havránek.