„Program trvá vždy jeden školní rok. Učitelé v něm pracují s třídou v roli průvodce a děti se mění v realizátory vlastních projektů. V jejich projektech se jako témata objevují zlepšování vztahů ve třídě, péče o prostředí školy, zapojení se do širšího dění v obci nebo ve městě,“ řekla Zuzana Křivánková, vedoucí týmu komunikace Eduzměny Kutnohorsko.

„Děti se učí vzájemné spolupráci, organizují společné akce, dokážou řešit konflikty, vytváří finanční plán pro svůj záměr a shání na něj finance. Eduzměna přispívá v roli tvůrce programu, mentorskou podporou učitelům, jejich vzděláváním i menším rozpočtem pro projekty dětí," dodala Zuzana Křivánková.

Ze zápisu dětí do první třídy v Základní škole Žižkov v Kutné Hoře.
Kutnohorské základní školy hlásí plno. Kamenná stezka otevře tři první třídy

Do programu se za čtyři školní roky zapojilo 256 dětí. Program je pro školy zdarma a už nyní se mohou přihlašovat učitelé s třídami pro další ročník. Eduzměna totiž v regionu zůstane i po skončení pilotáže - společně s MAP Kutnohorsko a dalšími partnery nyní tvoří Centrum podpory vzdělávání Kutnohorsko.

Více o projektu a jak se přihlásit do dalšího ročníku najdou zájemci ZDE.