„Jde o spolek měst, které se zabývají intenzivním řešením dopravy ve městě, zejména pak cyklodopravy a logistikou, jak se pohybovat v historických částech měst, kam ukládat kola či jakým způsobem budovat cyklostezky,“ uvedl místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr (Piráti), který bude město ve spolku zastupovat.

Přínos je podle něj hlavně v tom, že bude moci Kutná Hora čerpat příklady dobré praxe z jiných měst, které se v rámci dopravy potýkají s podobnými potížemi. Výhodou členství ve spolku je také společný postup měst vůči státní legislativě nebo při získávání dotací.

„Vzhledem k tomu, že Kutná Hora dopravní problémy v centru města řeší neustále, bude pro ni Partnerství pro městskou mobilitu určitě přínosem,“ dodal Šnajdr s tím, že se spolek nezabývá jen cyklodopravou, ale celkovou mobilitou v centrech měst.

Roční členský příspěvek činí 10 tisíc korun. „Členství ještě musejí schválit zastupitelé. Je to na rok, poté vyhodnotíme přínos pro město,“ řekl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO 2011).