„Díky vysokému zájmu rodičů o naši školu nakonec otevřeme tři první třídy. Jedná se o výjimku, kterou v letošním roce můžeme učinit. Do budoucna, v rámci udržitelnosti a kapacity školy, bychom se rádi ustálili na počtu dvou tříd v prvním ročníku s počtem žáků maximálně dvaadvacet žáků,“ uvedla ředitelka školy Andrea Melechová Ruthová.

Loni totiž přišlo k zápisu do první třídy 49 žáků, zatímco letos to bylo už 75. „Zároveň je mezi těmi 75 zapsanými 22 dětí po odkladu školní docházky. Letos zatím evidujeme pět žádostí o odklad,“ doplnila k číslům ředitelka Základní školy Kamenná stezka.

Odklady školní docházky, které byly jeden čas mezi rodiči poměrně vyhledávaným nástrojem, jsou ale podle vedoucí oddělení školství a kultury z Městského úřadu Kutný Hora Lucie Francové v posledních letech jinak meziročně stabilní. „Zatím máme hlášeno celkem 41 odkladů. V loňském roce to bylo 44 odkladů,“ uvedla Lucie Francová. Ve školním roce 2024/2025 úřad počítá s otevřením dvanácti prvních tříd na čtyřech základních školách.

Spádové obvody pomáhají v rovnoměrnosti

Spádové obvody v Kutné Hoře byly v minulosti velkým tématem. Protože v podstatě neexistovaly, či přesněji řečeno, příliš se nedodržovaly, praskaly některé školy ve švech, zatímco jiné balancovaly na pokraji udržitelnosti. Tomu je ale, zdá se, konec a školy na dodržování spádovosti trvají.

„Školy přijímají primárně děti ze svých spádových obvodů. V případě, že má škola kapacitu místní a rejstříkovou, pak může přijmout po dohodě s jinou kutnohorskou spádovou školou a rodinou zájemce z této spádové školy,“ vysvětlila Francová.

Melisa Ruszóvá z Kutné Hory.
Když se zlomí hlava. Studentka zkoumala, jak jsou na tom děti s duševním zdravím

Podle ředitelky Základní školy Kamenná stezka rozdělení území města na spádové obvody napomáhá mimo jiné právě k zajištění rovnováhy v naplněnosti tříd a škol. „Zároveň se, všechny školy, snažíme držet naplněnost tříd na počtu 22 dětí na jednu třídu. Myslíme si, že to je počet, při kterém můžeme podpořit každé dítě v závislosti na jeho potřebách, tedy, že pro takovýto počet dětí dokážeme ve třídě vytvořit potřebné podmínky pro vzdělávání každého dítěte,“ dodala.

Kromě spádového obvodu ale školy při přijímání prvňáčků dodržují i další kritéria. „Pro přijetí dítěte do prvního ročníku má škola stanovená následující kritéria: spádový obvod, sourozenec ve škole, děti zaměstnanců,“ uvedla zástupkyně ředitele Základní školy Žižkov Jana Nedvědová s tím, že k zápisu letos přišlo 88 dětí.

„Dvanáct z nich bude zřejmě žádat odklad povinné školní docházky, někteří rodiče ještě nejsou rozhodnutí. Číslo je přibližně stejné jako v minulém školním roce, kdy o odklad požádali rodiče třinácti dětí,“ doplnila Jana Nedvědová. Na žižkovské základní škole podle ní s největší pravděpodobností budou děti od září pracovat ve čtyřech třídách. „Kapacity jsou v naší škole limitující i ve školní družině a školní jídelně,“ vysvětlila.

Z výjezdu učitelů z Kutnohorska za inspirací do Nizozemska.
Učitelé na lince Kutná Hora - Utrecht. Zástupci Kutnohorska vyjeli za inspirací

K zápisu na Základní školu Jana Palacha v Kutné Hoře přišlo 90 dětí. „Z tohoto počtu je 14 žádostí o odklad, což je přibližně stejně jako loni. V roce 2022 jsme měli až 24 odkladů, takže je to o něco lepší, ale ten rok byl extrém. Průměrně jich bývalo 12,“ uvedla ředitelka školy Jaroslava Drabešová.

Také na této škole je kapacita naplněná. „Určitě některé dítě mimo spádovou oblast nepřijmeme, ale to už jsme zažili i v minulém roce. Naštěstí někteří rodiče zapsali své ratolesti na více škol, takže nakonec se všechny někam dostanou. Kapacitu školy máme naplněnou, takže můžeme otevřít pouze tři třídy,“ dodala.

Podobně je na tom i Základní škola T.G. Masaryka, kde k zápisu přišlo 48 dětí a od září budou rozdělené do dvou prvních tříd.

K zápisům do prvních ročníků pro školní rok 2024/2025 bylo na čtyřech kutnohorských základních školách přihlášeno do systému celkem 315 dětí. Některé se přihlásily i na více základních škol. K 22. dubnu je hlášeno 249 přijatých dětí a 41 odkladů školní docházky.