Město Kutná Hora bude v příštím roce hospodařit s příjmy ve výši 644 milionů korun a provozními výdaji ve výši 542 milionů korun. Na investiční akce je pak vyčleněno 214 milionů, což je o 150 milionů víc, než bylo navrženo pro rok 2023. Velká část peněz zamíří v roce 2024 také do městské dopravní infrastruktury, dále do škol a školních jídelen. V neposlední řadě se počítá se zahájením stavby sportovního hřiště Průmyslováku, která je jednou z etap dlouho plánované revitalizace sídliště Hlouška a rekonstrukcí Zelenkovy vily pro potřeby Pečovatelské služby Kutná Hora.

Podle starosty Kutné Hory Lukáše Seiferta je rozpočet města na rok 2024 velmi ambiciózní a je v něm počítáno s řadou investičních akcí. „Město Kutná Hora je na základě všech analýz, včetně těch nezávislých, v dobré finanční kondici a stávající rozpočet a jeho návrh nijak neohrožuje finanční stabilitu města,“ uvedl starosta s tím, že v březnu dojde k předpokládané revizi investičního plánu tak, aby se zohlednilo reálné zhodnocení některých staveb. Objem investičních akcí navíc podle Seiferta odpovídá snaze vedení města dopracovat projekty, do jejichž příprav se v uplynulých osmi až deseti letech investovaly desítky milionů korun.

„Právě tyto projekty s vysokou mírou připravenosti využíváme a snažíme se je dotáhnout. Odpis těchto projektů by podle mého názoru byla ohromná škoda, protože už nyní město odepisuje projekty za miliony a desítky milionů, které byly připraveny, ale už nedošlo k jejich vlastní realizaci,“ vysvětlil starosta. Na pozadí přípravy rozpočtu navíc běží dva rozsáhlé projekty za necelých 150 milionů korun, které jsou vázány na státní dotace. Těmi jsou Buspark Sedlec a revitalizace toku řeky Vrchlice. Město navíc intenzivně pracuje na ekonomickém a komfortním řešení ve snaze zajistit dvě nové třídy MŠ.